Kada prijatelji odlaze

Kada prijatelji odlaze

Kada prijatelji odlaze
Nakako uvek pada kiša
Stranci tad tiho prolaze
Kolona od tišine tiša.

Neko je sa sobom
Poneo jedan cvet
Jer sa tobom
Nestao je ceo svet.

Kada prijatelji odlaze
Hladan vetar duva
Niz lice suze silaze
Više niko ih ne čuva

Nižu se uspomene
O bože, kakvo vreme...
Da ga imamo malo više
Ne bi bilo ove kiše.

Hodaju sumorni ljudi
Blagu bol ih budi
Negde u predelu grudi
Srce se svemu čudi.

Kako mogu da poverujem
Da te nema više
Čekajući stihove ispisujem
Valjda doći ćeš
posle sledeće kiše.

Коментари

Popularno

Prevelika očekivanja

Optimista

LibreOffice - programi za Vašu kancelariju

Kad jednom zatvoriš vrata

LibreOffice Impress - program za izradu prezentacija

Minitube - program za praćenje YouTube sadržaja

Vredela si svakoga stiha

LibreOffice Draw - program za crtanje i skiciranje

LibreOffice Math - program za editovanje matematičkih formula

LibreOffice Base - program za manipulaciju bazama podataka