Pretražite elektronski katastar nepokretnosti Republike Srbije - ★★ Fog Developer ★★

Novo

6/recent/ticker-posts

Pretražite elektronski katastar nepokretnosti Republike Srbije

Šta je katastar i zašto je on bitan?

Katastar (ili katastar nepokretnosti) je osnovna evidencija podataka o nepokretnostima i nosiocima prava nad njima na određenoj administrativnoj površini. Katastar u sebi sadrži podatke o zemljištu (npr. oblik, površina, način korišćenja...), zgradama i drugim građevinskim objektima, kao i informacije o subjektima koji su nosioci prava na tim napokretnosrima.
U katastar nepokretnosti upisuju se pravo svojine i druga prava na nepokretnostima (npr plodouživanje, pravo raspolaganja itd), određena obligaciona prava koja se odnose na nepokretnosti (npr. zakup) i ograničenja u raspolaganju nepokretnostima.
Nije redak slučaj da se u njemu nađu i informacije o zaduženju, teretu, neizmirenom poreskom dugovanju, hipoteci i sličnim obavezama koje su vezane za određenu nepokretnost, a koje utiču na njenu valorizaciju.
Katastar je bitan za državu kako bi ona na celokupnoj svojoj teritoriji imala uvid u sve nepokretnosti, kao i o vlasnicima, korisnicima ili zakupcima.
Za pojedinca je bitan zbog ostvarivanja njegovih prava nad određenom imovinom. Takođe je bitan i za sprečavanje malverzacija (npr pokušaj prodaje objekata koji nisu u vlasništvu prodavca, prodaje nepokretnosti koje na sebi imaju neki finansijski teret i sl).

Baza podataka katastra nepokretnosti u Republici Srbiji je dostupna na internetu

Centralna baza podataka katastra nepokretnosti Republike Srbije je formirana iz skupa podatka o kojima  se vodi računa u službama za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda.
Kako bi se smanjio pritisak na šaltere ovih službi, uvid u centralnu bazu podataka je omogućen svakom fizičkom licu putem interneta.
Bazu katastra možete pretraživati na ovom linku: "eKatastar".
Ovaj internet servis omogućava pretragu podataka o nepokretnostima koji se redovno ažuriraju kroz informacije koje dostavljaju nadležne službe Republičkog geodetskog zavoda. Kod pregleda podataka određene nepokretnosti dat je i datum kada je ta informacija preuzeta iz službe. Kao rezultat, prikazuju se podaci koji su na datum označen u izveštaju imali status "aktivni". Dobijene informacije sadrže sve promene koje su bile pravosnažne na taj dan. 

Ovi podaci se ne mogu koristiti kao zvaničan dokument!

Važno je napomenuti da se podaci koji su dobijeni pomoću ovog internet servisa ne mogu koristiti kao službena isprava. Službena isprava (dokument) može biti samo list nepokretnosti koji je izdat, potpisan i overen u nadležnoj službi za katastar nepokretnosti!
Drugim rečima, podaci koje pribavite ovim putem su samo informativne prirode i ne mogu se koristiti kao dokazi, predmeti ugovora, podnesci i sl.

Kako pretraživati katastar preko interneta i pronaći informacije o nepokretnostima?

Kada odete na ovu internet adresu, otvoriće Vam se sledeći prikaz u kom treba da izaberete odeljak "Javni pristup".
Početna strana internet katastra nepokretnosti

Registrovani i neregistrovani korisnici

Kao neregistrovan korisnik (drugim rečima: bilo ko na internetu) moguće je dobiti samo osnovne informacije o nepokretnosti i o imaocima prava (ime i prezime odnosno naziv pravnog subjekta kao i adresa imaoca prava). Nije moguće pretraživati podatke po matičnim brojevima imaoca prava.
Kod javnog pristupa neregistrovanog korisnika pregled podataka katastra nepokretnosti je besplatno
Ukoliko ste registrovano pravnio lice na teritoriji Republike Srbije, možete postati i registrovan korisnik ovog servisa. 
Registrovani korisnici plaćaju naknadu za uvid u podatke. Pored informacija koje su besplatno javno dostupne, registrovan korisnik može da pretražuje bazu preko naziva nosioca prava nad nepokretnostima (ime i prezime ili naziv pravnog lica) ili matičnog boja (JMBG za fizička ili matični broj za pravna lica). Pored toga, moguć je pregled nepokretnosti određenog lista nepokretnosti.
Još jedna pogodnost za registrovane korisnike je ta da oni imaju uvid u sve podatke katastra nepokretnosti uključujući i podatke o dugovima, zaduženjima i teretima.
Registrovanim korisnicima se naplaćuje po broju uvida u podatke registra katastra nepokretnosti. Cena jednog uvida je 110 dinara. Pretraga se ne naplaćuje, već samo uvid u podatke koji su dobijeni tom pretragom.

Izbor opštine

Da bi smo došli do traženih podataka prvo moramo pronaći opštinu u kojoj se nepokretnost nalazi. Ovaj izbor je jednostavan: u padajućem meniju (kao na slici) pronađemo željenu opštinu.
Izbor opštine katastra nepokretnosti
Tako dobijenu bazu podataka neke opštine je moguće pretraživati preko broja parcele ili putem adrese željene nepokretnosti (ulica i kućni broj).

Pretraga putem broja parcele

Pretraga pomoću broja parcele se pokazala kao moćnija jer daje detaljniji izbor podataka. U njenim rezultatima ćete naći informacije o zemljištu, pojedinačnim građevinskim objektima koji se nalaze na zemljištu itd.
Da bi se ova pretraga izvršila, potreban Vam je broj parcele. Ovaj broj parcele možete pronaći u dokumentima koje posedujete (npr kupoprodajni ugovor, rešenje za porez, ostavinska rasprava i sl).
Da bi ste izvršili pretragu putem broja parcele, potrebno je da izaberete mesto (KO) u već izabranoj opštini (u našem primeru je to mesto Titel u opštini Titel). Ovo radimo tako što jednostavno kliknemo na naziv traženog mesta:
U prikazu koji nam se otvorio, potrebno je uneti broj parcele (1) i sigurnosnu anti-bot šifru (2) koja se nalazi na slici (3):
Katastar - unos broja parcele
Zatim pritisnite dugme "Prikaži".
Nakon toga će Vam se otvoriti prozor u kojem možete da vidite informacije o svim objektima ili zemljištu na izabranoj parceli.
Međutim, da bi ste videli informacije o vlasništvu, potrebno je da izaberete objekat ili zemljište. U našem primeru se na jednoj parceli nalaze dve zgrade, dva pomoćna objekta i okolno zemljište.
Izbor vršimo tako što kliknemo na strelicu ⮞ pored broja parcele (1), a zatim u donjem delu ekrana kliknemo na ikonu koja izgleda kao ruka koja drži papir i nalazi se sa desne strane željene nepokretnosti (2):
Katastar - izbor stana
Klikom na ikonu (na gornjoj slici 2) će nam se otvoriti uvid (tj izveštaj) o datumu kada su informacije ažurirane, vlasništvu, nosiocima prava i sl za izabranu nepokretnost (zbog zaštite podataka, na slici je prikazan gornji deo ovog izveštaja, skrolujući prema dole se mogu videti svi podaci).
Katastar - uvid
Ovde je bitno napomenuti razliku između neregistrovanog i registrovanog korisnika ovog servisa. Kao što je rečeno, registrovani korisnik će platiti ovakav uvid. Dakle ovo je to što on plaća. Međutim, za razliku od javnih podataka (neregistrovanih korisnika), izveštaj koji će registrovani korisnici dobiti sadrži mnogo više informacija.

Pronalaženje broja parcele pomoću portala GEO Srbija

Ukoliko nemate pri ruci bilo kakav dokument u kome je sadržan broj parcele (npr želite da kupite određenu nekretninu pa su Vam potrebne informacije o vlasništvu mad parcelom), može Vam biti koristan portal Geo Srbija, koji se nalazi na ovom linku.
Na tom portalu se nalazi satelitski snimak površine, pa jednostavnom pretragom i zumiranjem možete doći do željenog objekta ili zemljišta.
GEO Srbija pretraga parcela
Kada Vam je prikazana površina koju tražite, potrebno je kliknuti bilo gde na nju (npr na objekat koji se tamo nalazi ili na prostor koji površina obuhvata). Tada će Vam se prikazati mali info prozor sa podacima o adresi pomoću koga znate da ste izabrali pravo mesto.
Kada ste izabrali konkretno mesto, potrebno je da kliknete na opciju "Katastar" (1) koja se nalazi u donjem levom uglu ekrana. 
Potom je potrebno kliknuti na novootvoreni kvadratić "Katastar" (2):
GEO Srbija označavanje lokacije
Nakon toga će Vam biti prikazane sve parcele na tom mestu zajedno sa njihovim brojevima koje možete koristiti za pretragu katastra.
GEO Srbija brojevi parcela

Pretraga putem adrese nepokretnosti

Prilikom pretrage katastra nepokretnosti Republike Srbije možete koristiti i adresu objekta. Nakon izbora opštine u kojoj se nepokretnost nalazi, potrebn je samo da kliknete na dugme "Pretraga po adresi":
Katastar - izbor pretrage po adresi
Kada ste to izabrali, otvoriće Vam se sledeća slika u kojoj je potrebno popuniti označena polja:
Katastar - pretraga pomoću ulkice i broja
U polje označeno brojem 1 korisnik treba da unese samo prva tri slova naziva ulice, a zatim će mu biti prikazan padajući meni u kojem treba da izabere željenu ulicu.
Prilikom unosa, korisnik može da koristi ćirilicu ili latinicu. Međutim, "ćelava" latinica ne daje rezultate.
Na primer, tražimo ulicu Đorđa Bešlina. Ako ukucamo "Ђор" ili "Đor", u padajućem meniju će nam biti prikazana i naša ulica. Ali ako unesemo "Dor" ili "Djor", u padajućem meniju se neće naći nijedna ulica koja počinje sa "Đorđa".
U polje označeno brojem 2 korisnik treba da unese kućni broj.
Međutim, ukoliko nepokretnost ima i podbroj (1/b, 2/a, 3/1 itd) taj podbroj ne upisujemo ovde! Potreban je samo uneti "glvni" kućni broj. Ukoliko u bazi ima podataka, dobijamo pregled svih objekata sa navedenim kućnim brojem i podbrojevima.
Na primer ako pretražujete adresu objekta sa kućnim brojem 2/a, upišite 2. U tabelarnom pregledu  dobićete i objekat 2 i objekt 2/a.
U polje označeno brojem 3 korisnik treba da unese sigurnosnu anti-bot šifru koja se nalazi na slici (4).
Kada ste popunili sva tražena polja, potrebno je da kliknete na dugme "Prikaži".
Otvoriće Vam se prikaz katastarskih objekata sa zadatim kućnim brojem. Izbor između više objekata vršimo tako što kliknemo na strelicu ⮞ pored adrese (1), u gornjem delu ekrana.
Klikom na ikonu sa desne strane izabranog objekta, koja izgleda kao ruka koja drži papir (na donjoj slici 2) će nam se otvoriti uvid (tj izveštaj) sa informacijama o datumu kada je dokument ažuriran, vlasništvu, nosiocima prava i sl.
Katastar - izbor stana
Ukoliko smo izabrali isti objekat/stan i sl. otvoriće nam se izveštaj, identičan onome koji se dobija kada katastar pretražujemo pomoću broja parcele.

Obratite pažnju!

Pretragom katastra putem adrese nepokretnosti (slika iznad) nismo dobili sve površine ili objekte koji se nalaze na toj lokaciji! U našem rezultatu se nalaze samo objekti koji imaju kućni broj, dok pomoćne prostorije i zemljište nije izlistano.
Iz tog razloga sam Vam napomenuo da nam pretraga pomoću broja parcele pruža mnogo više informacija, za razliku od ove putem adrese.
Ovo može bitno ukoliko npr želite da kupite plac na kojem je izgrađeno više objekata. Pretragm po adresi možete da zaljučite da je sve u redu (kuća je na vlasniku), a na kraju se ispostavi da je zemljište na kome se zgrada nalazi, kao i drugi objekti u tuđem vlasništvu!

Ukoliko se pronađu netačni podaci...

Za svaku nepravilnosti u dobijenim podacima potrebno je da se lično obratite Službi za katastar nepokretnosti u čijoj je nadležnosti nepokretnost. Poželjno je da sa sobim ponesete određenu dokumentaciju kojom možete da dokažete realnu situaciju.

Постави коментар

0 Коментари