Između trostrukih apostrofa ili navodnika

6.9.3 Između trostrukih apostrofa ili navodnika 

U jednom prethodnom primeru si se susreo sa ovakvim stringom! Ovo je možda i „najmoćnija“ metoda njihovog definisanja.
Ukoliko okružimo string sa trostrukim navodnicima ili apostrofima - ( """ ili ''' ) on može da bude u više linija! Čak možeš slobodno da koristiš apostrofe i navodnike u rečenicama dafinisanim u okviru trostrukih navodnika. Na primer:
>>> poruka = ''' 
... "Šta oš'" - pitao me je. 
... "A koj' si ti da me to pitaš?" - bio sam oštar. 
... ''' 
>>> print(poruka) 

"Šta oš'" - pitao me je. 
"A koj' si ti da me to pitaš?" - bio sam oštar. 

>>> 
Ali, da li mi znamo dovoljno o samim karakterima (znakovima) koje koristimo? Pogledaj kako string definisan između više navodnika izgleda u memoriji računara:
>>> ''' 
... "Šta oš'" - pitao me je. 
... "A koj' si ti da me to pitaš?" - bio sam oštar. 
... ''' 
'\n"Šta oš\'" - pitao me je.\n"A koj\' si ti da me to pitaš?" - bio sam oštar.\n' 
>>> 
Uh... Python ga je sačuvao kao i string definisan sa apostrofom? I, kakvi su to čudni znakovi, obrnute kose crte, neka slova....?
Malo kasnije ćeš se susresti i sa tim „specijalnim“ oznakama. Uporedi primer u kome si koristio funkciju print za prikaz stringa, i ovaj prikaz onoga što je u memoriji. Vidiš li sličnost, ili, mnogo bolje pitanje vidiš li razliku? Šta je \n oznaka?

6.9.2 Između
navodnika
Indeks 6.9.4 Stringovi se
ne mogu menjati

Коментари

Popularno

Audacious - program za slušanje muzike

LibreOffice Calc - program za izradu tabela

Brasero - program za rezanje CD-ova

Bekstvo iz Titela

Minitube - program za praćenje YouTube sadržaja

Idemo

Kako blokirati neželjene oglase koje AdSense pokazuje na Vašoj web lokaciji

Bezimena

Pozadina Bekstva iz titela

Pažljivo sa MS Word dokumentima koje primate putem elektronske pošte