Između trostrukih apostrofa ili navodnika - ★★ Fog Developer ★★

Najnovije

☆☆ Blog za ljude koji znaju šta žele ☆☆

17. 01. 2014.

Između trostrukih apostrofa ili navodnika

6.9.3 Između trostrukih apostrofa ili navodnika 

U jednom prethodnom primeru si se susreo sa ovakvim stringom! Ovo je možda i „najmoćnija“ metoda njihovog definisanja.
Ukoliko okružimo string sa trostrukim navodnicima ili apostrofima - ( """ ili ''' ) on može da bude u više linija! Čak možeš slobodno da koristiš apostrofe i navodnike u rečenicama dafinisanim u okviru trostrukih navodnika. Na primer:
>>> poruka = ''' 
... "Šta oš'" - pitao me je. 
... "A koj' si ti da me to pitaš?" - bio sam oštar. 
... ''' 
>>> print(poruka) 

"Šta oš'" - pitao me je. 
"A koj' si ti da me to pitaš?" - bio sam oštar. 

>>> 
Ali, da li mi znamo dovoljno o samim karakterima (znakovima) koje koristimo? Pogledaj kako string definisan između više navodnika izgleda u memoriji računara:
>>> ''' 
... "Šta oš'" - pitao me je. 
... "A koj' si ti da me to pitaš?" - bio sam oštar. 
... ''' 
'\n"Šta oš\'" - pitao me je.\n"A koj\' si ti da me to pitaš?" - bio sam oštar.\n' 
>>> 
Uh... Python ga je sačuvao kao i string definisan sa apostrofom? I, kakvi su to čudni znakovi, obrnute kose crte, neka slova....?
Malo kasnije ćeš se susresti i sa tim „specijalnim“ oznakama. Uporedi primer u kome si koristio funkciju print za prikaz stringa, i ovaj prikaz onoga što je u memoriji. Vidiš li sličnost, ili, mnogo bolje pitanje vidiš li razliku? Šta je \n oznaka?

6.9.2 Između
navodnika
Indeks 6.9.4 Stringovi se
ne mogu menjati

Nema komentara:

Pokaži nam svoje mišljenje! Objavi komentar