Između navodnika - ★★ Fog Developer ★★

Najnovije

☆☆ Blog za ljude koji znaju šta žele ☆☆

16. 01. 2014.

Između navodnika

6.9.2 Između navodnika 

Stringovi definisani sa navodnicima se ponašaju na isti način kao stringovi između apostrofa, sem što u tako definisanim stringovima ne možemo koristiti navodnike. Na primer:
>>> "A oko mene su navodnici." 
'A oko mene su navodnici.' 
>>> 
Koristimo ih ukoliko se u našem stringu treba pojaviti apostrof, na primer:
>>> "Što jes' - jes'. Ovaj Python je baš kul. Ajd' ćao." 
"Što jes' - jes'. Ovaj Python je baš kul. Ajd' ćao." 
>>> 


6.9.1 Između apostrofa Indeks 6.9.3 Između trostrukih
apostrofa

Nema komentara:

Pokaži nam svoje mišljenje! Objavi komentar