Kojim putem dalje? - ★★ Fog Developer ★★

Najnovije

☆☆ Blog za ljude koji znaju šta žele ☆☆

12. 02. 2014.

Kojim putem dalje?

18 Kojim putem dalje? 

Ako si pažljivo čitao ovaj tutorijal, i krenuo sa praktičnim rešavanjem svojih problema kroz pisanje programa, onda si verovatno već razbio tremu, i šta više, možda ti je već postalo prijatno da programiraš u Python-u. Ukoliko nisi pokušao da napraviš neke svoje programe, krajnje je vreme da to pokušaš, jer jedino na taj način ćeš isprobavati različite stvari i metode, a samim tim ćeš izoštriti svoju veštinu i brzinu programiranja. Sve što sam imao da ti pokažem, pokazao sam ti, ali se u ovom trenutku postavlja jedno pitanje: "Kojim putem dalje"?
Evo ti jedan domaći zadatak:
Napravi program koji se pokreće preko komandne linije tvog operativnog sistema. Taj program treba da bude običan adresar, koji ti omogućava da vidiš, dodaješ, menjaš, brišeš i pretražuješ informacije o svojim prijateljima, porodici itd. Ovi detalji moraju biti čuvani u nekom fajlu na hard disku, kako bi ih ti mogao koristiti i upotrebljavati (jer čemu bi ti služio adresar koji ne čuva podatke, već ih svaki put moraš nanovo unositi?). 
Ovo je prilično lak zadatak ako razamišljaš o njemu. Ali, ako ti je ipak potrebno šturo uputstvo o načinu na koji da konstruišeš ovaj problem evo jedna ideja (tvoja može da se razlikuje):
Možeš da kreiraš dve klase - klasu koja će u sebi da čuva različite informacije o osobi (tj klasu koja predstavlja osobu) i klasu koja predstavlja sam adresar (u kojoj bi bile implementirane metode koje služe za izmenu i pretragu objekata klase osoba). Da bi klasa adresar radila sa objektima klase osoba, možeš da koristiš običan rečnik u kojem bi čuvao sve kreirane objekate klase osoba, u kojem bi ključ bio ime osobe (ili nešto drugo, šta tebi odgovara) a vrednost sam objekat osobe. Za metode klase adresara koje bi radile potrebne operacije, možeš da koristiš metode rečnika koje služe za dodavanje, brisanje ili menjanje informacija o osobama. Da bi sačuvao informacije možeš da koristiš modul Pickle kako bi trajno uskladištio objekat klase adresar na tvom hard disku. 
Kada uspešno rešiš ovaj zadatak, možeš da kažeš da si Python programer. A ako ti je rešavanje ovog zadatka bilo lako, evo još jednog problema za domaći:
Kreiraj jednostavnu komandu zamene (replace). Ova komanda bi imala funkciju da zameniti neki string sa drugim (koje korisnik odredi). Komanda treba to da radi unutar liste datoteka koje korisnik navede. 
Naredba koju ti napraviš može biti jednostavna ili komplikovana, kako god želiš, može da radi od proste zamene konkretnog stringa, do pretrage fajlova za svim stringovima zadatim sa određenim šablonom (slično kao što rade regular expressions). 
Nakon toga, u nastavku tutorijala su neke reference koje će ti pomoći da nastaviš svoj put kroz Python.
17.9 Rezime Indeks 18.1 Budući projekti

Nema komentara:

Pokaži nam svoje mišljenje! Objavi komentar