Sistemska greška

Sistemska greška

Gomile se žale
Ne radi nam to...
Hoćemo, hoćemo
Baš ono..

Ti si neki maher,
Sredićeš za čas,
Opet će naš sistem
Da podmiruje nas!

Nije sistem, nije sistem...
Hardver Vam crkava!
Dopustili ste davno
Da svako njim upravlja.

Ja ih gledam bledo,
Malko mi je muka.
Iz kutije male
Čuje se buka.

Pogledam one levo
I one na desno,
Ima ih u sredini,
I svi psuju besno.

 Uvek im je neko
Sasvim drugi kriv.
Šta si dosad ček'o
Sistem još je živ.

Memorije prazne,
Procesor sa greškom...
Komponente bazne
Gledam ja sa smeškom.

Nije sistem, nije sistem...
Hardver Vam crkava!
Dopustili ste davno
Da svako njim upravlja.

Ali šta na kraju
Od svega toga biva?
Istinu kad znaju
Muka im je živa.

Baci sve u smeće
I nađi nešto bolje.
Možda ćeš imati sreće
Ako budeš imao volje...

Nije sistem, nije sistem...
Hardver Vam crkava!
Dopustili ste davno
Da svako njim upravlja...

Коментари