Fake poet

Fake poet

On samo zna 
Da, kroz stare stihove,
Čitaoce sasluša.

I sa njihovog dna
Pravi lestvice u snove..
Makar da to pokuša.

On samo to zna...
I olovka tiho se pomiče.
Vetar zauzdava.

Talenta nema ni zrna,
Spokojstvo tiho promiče...
Pesma je bledunjava.

Kao i svaki put
Uspeće nekog da zavara...
Lažni pesnik?

Stihovi poput
Nekog magičnog travara...
Čitalac je besmrtnik.

Taj lažni pesnik
Nadu ume da prodaje.
Vole ga svi.

Kao hodočasnik
Snagu tim rečima dodaje.
A tonu brodovi...

Коментари