Пређи на главни садржај

Nije teško

Nije teško
Nije teško napisati tekst. Teško je na njega staviti tačku.
Ograničiti i okončati ga. Strpati u neki prostor konačnosti. Da ima početak i kraj.
Nije teško dati slobodu svojim rečima. Teško ih je ukrotiti. Dati im smisao za druge, a samim tim, ne izgubiti poentu za sebe.
A reči umeju da lete: prolete, izlete, da te salete, da se njimja oplete ili lepa priča plete (uz sve zaplete i rasplete).... 
A staviti tačku je nekada pitanje greha, nekada pitanje blagoslova. Prekinuti taj višak misli i manjak slova.
Gde pronaći pravu meru? Gde zauzdati mustanga koga nije bilo teško uzjahati? Teško ga je ukrotiti....
Nizati reči u rasplinutu, za mnoge, besmislenu kolonu? Kad staviš tačku, to više nije kolona - to je red. Poredak. Konačnost. 
Ukroćenom mustangu to ne odgovara. Mogao je lutati prerijama. A sada trči u krug: od velikog slova, preko zareza do tačke. I tako u krug. Sanja da će jednog dana moći da preskoči barijere interpunkcije. Da će vratiti slobodu. Nije mu teško da galopira. Nije mu teško da se nada.
Na kraju krajeva, njegova kopita podižu prašinu koja ga otkriva, ali i skriva. Da se vidi kad je jak. Da se skloni kada plače.
A tačka je tu. Postoji.
Sa njom nešto dobija smisao, drugo ga zauvek gubi.

Коментари

Obavezno pročitajte i:

Top nedelje:

Kako otvoriti novi Google i gmail nalog?

Google je kompanija koja je od kreiranja najbolje internet pretrage do spleta raznih umreženih servisa prešla dug put. Otvaranje ličnih imejl (email) adresa i dodela prostora za skladištenje poruka (email sanduče) je ova kompanija pružila svojim korisnicima davne 2004. godine. [message] Za početnike: Šta je Email? Uopšteno, email je elektronska pošta pomoću koje možete komunicirati putem tekstualnih poruka sa drugim korisnicima interneta, deliti sa njima različite sadržaje (slike, dokumenta, fajlove, internet adrese...). Na današnjem internetu, (sem u poslovnom segmentu društva) email adresa je izgubila svoju prvobitnu namenu i služi za kreiranje naloga na različitim sajtovima. (Facebook, Twitter, Instagram…) Google u ovom trenutku pokriva širok spektar proizvoda od kojih je elektronska pošta samo jedna usluga. Kada se kreira Google nalog za elektronsku poštu (popularni gmail nalog), automatski će biti kreiran i Google nalog koji možete koristiti za prijavu na ostale s

Pretražite elektronski katastar nepokretnosti Republike Srbije

Šta je katastar i zašto je on bitan? Katastar (ili katastar nepokretnosti) je osnovna evidencija podataka o nepokretnostima i nosiocima prava nad njima na određenoj administrativnoj površini. Katastar u sebi sadrži podatke o zemljištu (npr. oblik, površina, način korišćenja...), zgradama i drugim građevinskim objektima, kao i informacije o subjektima koji su nosioci prava na tim napokretnosrima.

Proverite preko interneta do kada Vam je overena zdravstvena knjižica

Od kada je uvedena "plastična" zdravstvena knjižica, gomila građana koji nisu u radnom odnosu često zagubi dokument na kojem im piše datum do kog im je zdravstvena knjižica overena. Neki put, čak i zaposleni se nađu u situaciji da pođe na lekarski pregled, a da mu u domu zdravlja kažu da knjižica nije overena (npr. zbog praznika se nije uradila automatska overa ili poslodavac nije izvršio svoje obaveze). 

AdBalu - proverite svoje pamćenje i znanje uz mogućnost zarade

Krajem prošle godine je domaćim internetom počelo masovno da se priča o jednoj aplikaciji za mobilne uređaje. Reč je o zabavnoj igri za smart telefone, neobičnog naziva: AdBalu. Pažnju je privukla činjenica da je aplikacija delo domaćih autora, ali i još poneki detalj.

1.2 Računari i programski jezici

1.2 - Računari i programski jezici Kompjuteri su u današnje vreme veoma zastupljeni u svim sferama života. Kod nas se, umesto izraza kompjuter, paralelno koristi i reč računar . Poznavanje osnovnih pojmova u vezi računara je odavno izašlo iz domena nauke koja se naziva informatika u domen opšte kulture, pri čemu poznavanje pojmova te opšte kulture najčešće nema veze s' mozgom, tj usvojena su neka pogrešna shvatanja u vezi samih računara i njihovog funkcionisanja, čime se uspešno obavija velom tajnovitosti sve ono što je u današnjem vremenu svakodnevno kako sredstvo rada, tako i sredstvo za ostvarivanje bilo koje ljudske potrebe. A kompjuteri su danas svuda oko nas. Makar tako ljudi kažu, ja nisam zagledao 😀. Najvažnije stvari o računarima koje se tiču nas Računari su sastavljeni iz hardvera i softvera. Sama mašina, tj fizička komponenta računara se naziva  hardver  (od engleske reči hardware). Da bi ste shvatili šta to predstavlja potreban je jednostavan primer: to je on