Podešavanje pisma i znakova na tastaturi

 Podešavanje pisma i znakova na tastaturi

U kartici Keyboard layout postavljamo podešavanja tastature vezana za slova koja se koriste u našem jeziku.

Na levoj strani prozora se nalazi prozor u kom su prikazani već podešeni "izlazi" tastature.
U centralnom delu prozora možemo da biramo između opcija:
  • Use the same layout for all windows - ako želimo da nam izabrani jezik tastature uvek bude aktivan, ili
  • Allow diferent layouts for individual windows - ako ne želimo da nam izabran jezik bude u različitim aplikacijama (kada kao ja koristite srpsku latinicu, ćirilicu i engleski alfabet ume da bude zbunjujuće), ovde takođe podešavamo i jezik na koji želimo da nam sistem automatski prebaci tastaturu u drugoj aplikaciji (New window use the default layout - nova aplikacija će koristiti jezik tastature koji smo podesili da bude default ili New window use the previous window layout - nova aplikacija koristi isti jezik tastature kao i prethodna aplikacija)

Kako dodati ili ukloniti jezik tastature?

Primetite u levom donjem delu prozora oznake +, -, gore , dole i ikonicu koja ima izgled tastature. Sad ću pojasniti i čemu služe.
Dodavanje jezika tastature:
Ako kliknemo na znak +, otvoriće nam se sledeći prozor:
U donjem delu ekrana se nalazi polje za pretragu jezika, tako da je dovoljno da u njega unesemo par početnih slova željenog jezika i on bi se trebao pojaviti u spisku iznad. Kliknemo na jezik, a zatim na dugme Add. Ukoliko želimo još koji jezik tastature ponovimo postupak.
Napomena: Budući da smo ovde izabrali Serbian, treba da znamo da je to u stvari Srpska ćirilica, latinica se nalazi odmah ispod nje (skrolujte s točkićem miša za jedno polje).
Na kraju, kada dodate i ćirilicu i latinicu trebalo bi da dobijete ovakav izgled ekrana:
Ako želimo da uklonimo određene jezike tastature dovoljno je da ih označimo i kliknemo na znak - .
Strelica prema gore i strelica prema dole služe za podešavanje prioriteta jezika tastature. Npr. želimo da nam srpska latinica bude default jezik tastature, jednostavno kliknemo na nju, a zatim na strelicu prema gore, sve dok naziv Serbian Latin ne bude na prvom mestu u listi (prvi jezik na listi je i default jezik tastature).
Ikonica koja izgleda kao mala tastatura služi da bi smo mogli da vidimo koja tipka tastature odgovara kojem slovu jezika.
Evo na primer, ako kliknemu na Serbian, pa zatim na ikonicu tastature dobijamo sledeću sliku:
Važna napomena!
Za razliku od Windowsa (u kojem su tasteri za brzu promenu jezika tastature Alt+Shift) u Ubuntu su te prečice Shift+Caps Lock .

Коментари