Promena redosleda izvršavanja operacija - ★★ Fog Developer ★★

Najnovije

☆☆ Blog za ljude koji znaju šta žele ☆☆

19. 01. 2014.

Promena redosleda izvršavanja operacija

7.3 Promena redosleda izvršavanja operacija 

Komplikovano.... Upomoć.... Idem da kopam kukuruze!
Nemaš sreće. Kukuruzi se prskaju, tako da im ne trebaju takvi kopači koji se razumeju u poljokprikredu kao Marica u k... ovaj.... šta ono htedoh da kažem? Ah da. Nije komplikovano, već sam ti rekao da i ovde postoji „trik“.
Da bi svoje skripte učinili takvim da se lakše čitaju i razumeju, možemo da koristimo zagrade pri određivanju redosleda izvršavanja operacija. Na primer, gledajući u neki program 2 + (3 * 4) je definitivno lakše za razumevanje, nego kada je ovako napisano: 2 + 3 * 4, jer, u ovom slučaju, moramo da imamo i znanje redosleda izvršavanja operacija (tj. prethodnu tabelu). Kao i u svemu drugom, prilikom upotrebe zagrada ne treba preterivati, na primer, suvišno je pisati nešto ovako: (2 + (3 * 4)) . 
Ali, zašto koristiti zagrade? Možda ne želimo da iko posle nas čita naš program? E, pa, postoji još jedna prednost kod korišćenja zagrada u programima - one nam pomažu da promenimo redosled izvršavanja operacija. Na primer, možda želiš da pre množanja, Python prvo sabere dva broja? U gornjem primeru, to možemo izvesti na ovaj način: (2 + 3) * 4 .
Lako? Onda malko vežbe....
>>> 1 + 2 * 3 ** 4 
163 
>>> (1 + 2) * 3 ** 4 
243 
>>> (1 + 2) * (3 ** 4) 
243 
>>> 1 + (2 * 3) ** 4 
1297 
>>> (1 + (2 * 3)) ** 4 
2401 
>>> 
itd...

7.2 Prioritet operacija Indeks 7.4 Dodela vrednosti

Nema komentara:

Pokaži nam svoje mišljenje! Objavi komentar