Primer: Korišćenje promenljivih i nepromenljivih tipova podataka

6.10 Primer: Korišćenje promenljivih i nepromenljivih tipova podataka 

Sada ćemo pokušati da rešimo tvoj problem sa pozivnicama. Sve što smo do sada radili, radili smo u interaktivnom promptu, što znači da isto to treba da primenimo i u fajlu.
No, pre svega da razmislimo, kako ćemo da pišemo. Ranije smo direktno u skripti navodili sve podatke, ali, ti nisi siguran koga ćeš sve pozvati, niti koju poruku na kraju ćeš dodati... Hmmm....
Znači, bilo bi pametno da se glavna poruka saćuva u promenljivu, čija vrednost je konstantna.
Zatim bi bilo pametno da program interaktivno pita za ime (početak poruke), i napomenu (kraj poruke). Lako zar ne? Idemo, sačuvaj program kao poruke.py
#! /usr/bin/env python3 

###################################### 
# Program za slanje poruka      # 
###################################### 

# Tekst poruke 
poruka = 'pravim žurku, koja će se održati u Petak 30-tog februara 1878g. Obećavam, biće najbučnija, najžešća i najduža (planiram da bude do ponedeljka). Žurka počinje u 8 sati uveče i održava se u ulici Akacija br 29. Molim te' 

ime = input('Unesi ime osobe kome je namenjena > ') 
dodatak = input('Unesi dodatak poruci > ') 
 
input('Prikaz poruke: ') 
# Prikaz poruke.... 

print('{:>60}\n{}\n{:>60}'.format(ime, poruka, dodatak)) 

# Simulira slanje poruke i izlazi iz programa 
input('Pošalji.....')
A sada da vidimo kako radi:
$ ./poruke.py 
Unesi ime osobe kome je namenjena > Prokleta kokoško, što sve živo ogovaraš 
Unesi dodatak poruci > nemoj preterano da gledaš u našu stranu... One gole devojke nemaju para za odeću, a i ono trljanje je zbog toga što moramo da se grejemo, a nemamo para za ogrev 
Prikaz poruke: 
           Prokleta kokoško, što sve živo ogovaraš 
pravim žurku, koja će se održati u Petak 30-tog februara 1878g. Obećavam, biće najbučnija, najžešća i najduža (planiram da bude do ponedeljka). Žurka počinje u 8 sati uveče i održava se u ulici Akacija br 29. Molim te 
nemoj preterano da gledaš u našu stranu... One gole devojke nemaju para za odeću, a i ono trljanje je zbog toga što moramo da se grejemo, a nemamo para za ogrev 
Pošalji..... 
Odlično! Još samo kada ne bi za svaku osobu posebno morali da pokrećemo program....
Za kraj mi je ostala samo mala napomena: primeti da se promenljive koriste samo da bi im dodeli neku (bilo kakvu) vrednost. U Python-u nije potrebno da se vrši definicija tipa podataka, niti bilo kakva deklaracija promenljivih, što je prisutno u nekim drugim (statičkim) jezicima.

6.9.8 RAW stringovi Indeks 6.11 Rezime

Primjedbe

Popularno

Kako televizija štetno utiče na Vaše zdravlje finansije?

Da li je TV kviz Slagalica "prevara"?

Tu je novi Qt creator 4.4.0!

Kada prijatelji odlaze

Microsoft objavio - nova verzija Windowsa stiže...

Opet su se pojavili lažni kuponi brenda "IDEA" na društvenim mrežama

Najgore obrade velikih rock hitova

Sitnije promene na blogu...

Poslednji pozdrav izgubljenom vremenu

Ne, Marlboro ne deli besplatne cigarete!