Primer: Korišćenje promenljivih i nepromenljivih tipova podataka - ★★ Fog Developer ★★

Najnovije

☆☆ Blog za ljude koji znaju šta žele ☆☆

18. 01. 2014.

Primer: Korišćenje promenljivih i nepromenljivih tipova podataka

6.10 Primer: Korišćenje promenljivih i nepromenljivih tipova podataka 

Sada ćemo pokušati da rešimo tvoj problem sa pozivnicama. Sve što smo do sada radili, radili smo u interaktivnom promptu, što znači da isto to treba da primenimo i u fajlu.
No, pre svega da razmislimo, kako ćemo da pišemo. Ranije smo direktno u skripti navodili sve podatke, ali, ti nisi siguran koga ćeš sve pozvati, niti koju poruku na kraju ćeš dodati... Hmmm....
Znači, bilo bi pametno da se glavna poruka saćuva u promenljivu, čija vrednost je konstantna.
Zatim bi bilo pametno da program interaktivno pita za ime (početak poruke), i napomenu (kraj poruke). Lako zar ne? Idemo, sačuvaj program kao poruke.py
#! /usr/bin/env python3 

###################################### 
# Program za slanje poruka      # 
###################################### 

# Tekst poruke 
poruka = 'pravim žurku, koja će se održati u Petak 30-tog februara 1878g. Obećavam, biće najbučnija, najžešća i najduža (planiram da bude do ponedeljka). Žurka počinje u 8 sati uveče i održava se u ulici Akacija br 29. Molim te' 

ime = input('Unesi ime osobe kome je namenjena > ') 
dodatak = input('Unesi dodatak poruci > ') 
 
input('Prikaz poruke: ') 
# Prikaz poruke.... 

print('{:>60}\n{}\n{:>60}'.format(ime, poruka, dodatak)) 

# Simulira slanje poruke i izlazi iz programa 
input('Pošalji.....')
A sada da vidimo kako radi:
$ ./poruke.py 
Unesi ime osobe kome je namenjena > Prokleta kokoško, što sve živo ogovaraš 
Unesi dodatak poruci > nemoj preterano da gledaš u našu stranu... One gole devojke nemaju para za odeću, a i ono trljanje je zbog toga što moramo da se grejemo, a nemamo para za ogrev 
Prikaz poruke: 
           Prokleta kokoško, što sve živo ogovaraš 
pravim žurku, koja će se održati u Petak 30-tog februara 1878g. Obećavam, biće najbučnija, najžešća i najduža (planiram da bude do ponedeljka). Žurka počinje u 8 sati uveče i održava se u ulici Akacija br 29. Molim te 
nemoj preterano da gledaš u našu stranu... One gole devojke nemaju para za odeću, a i ono trljanje je zbog toga što moramo da se grejemo, a nemamo para za ogrev 
Pošalji..... 
Odlično! Još samo kada ne bi za svaku osobu posebno morali da pokrećemo program....
Za kraj mi je ostala samo mala napomena: primeti da se promenljive koriste samo da bi im dodeli neku (bilo kakvu) vrednost. U Python-u nije potrebno da se vrši definicija tipa podataka, niti bilo kakva deklaracija promenljivih, što je prisutno u nekim drugim (statičkim) jezicima.

6.9.8 RAW stringovi Indeks 6.11 Rezime

Nema komentara:

Pokaži nam svoje mišljenje! Objavi komentar