Preskoči na glavni sadržaj

Komanda if

8.1 Komanda if

Prva komanda koju želim da ti objasnim je if , i ona se koristi da bi se proverio neki uslov: ukoliko je  uslov istinit, Python izvršava neki blok (skup uvučenih) naredbi (i taj blok nazivamo if-blok), u suprotnom Python će izvršiti neki drugi blok naredbi (koji se zove else-blok). else-blok naredbi nije obavezan, ako ga ne navedemo, naš program će nastaviti normalno da radi od mesta na kome se završava if-blok.
Ma čekaj? If? Else? Ako-onda, inače? Jel to prevod? Nije valjda tako jednostavno?
Zapravo: jeste! Ali pre toga moraš obratiti pažnju na sintaksu tj. kako se if naredba koristi u programima:
if bulova_konstanta:
    blok_naredbi
if komandu (ili bolje reći if grananje) smo definisali tako što smo napisali reč if, a zatim smo naveli neku bulovu konstantu (tj True ili False). Posle toga ide dvotačka, koja je veoma važna! Nije ona toliko važna nama, koliko Pythonu, jer mu ona doslovno govori: „posle mene sledi blok naredbi, koji je posebna celina.“. Nije ni čudo što većina editora, u trenutku kada ukucate tu famoznu dvotačku, sledeći red počinje uvučeno!
A to uvučeno je upravo najvažnija stvar za nas! Obrati pažnju! Sledeći red smo počeli da pišemo se nekim „razmakom“ ili „uvlačenjem“ u odnosu na ostatak našeg programa.
Do sada si video da sve što si kucao je moralo tačno da počne na početku linije, u suprotnom ti je Python izbacivao grešku! A šta se dešava sada? Pa, isto to! Samo, na kraju prethodne linije stoji dvotačka, i ona kaže Pythonu - „Od sledeće linije je zaseban blok naredbi, prepoznaćeš ga po tome koliko je uvučen u odnosu na ovu liniju u kojoj si sada...“, što znači za nas – kada uvučemo neki blok naredbi, sve naredbe koje pripadaju tom bloku moraju biti na isti način uvučene! Znači, mi možemo „uvlačiti“ blokove proizvoljan broj polja (spejs ili tab tasteri na tastaturi), ali ako naredbe pripadaju istom bloku, onda isto moraju i da budu uvučene!
Pošto ovo može biti konfuzno, ne samo za tebe, već i za druge programere (ako uzmeš nečiji program, gledajući ga, kako možeš znati jel neko koristio „spejs“ ili „tab“, i koliko je ko koristio tabova, spejsa?), ljudi koji se bave programiranjem u Pythonu su se dogovorili: uvek koristi 4 „spejsa“ za jedan nivo uvlačenja! Ili, ako voliš tab, negde u podešavanju svog tekst editora ga podesi na vrednost od 4 spejsa. Ili... Hehe, možeš da koristiš editor, kao što je IDLE, koji će automatski da uvuče deo posle dvotačke.
No da se vratimo na „temu“... Prema svemu prethodnom, minimalna if naredba bi izgledala ovako: 
>>> if True: 
...   print('Tačno je! Jupi!') 
... 
Tačno je! Jupi! 
>>> 
A da proverimo ovu „foru“ sa uvlačenjem:
>>> if True: 
...   g = input('Unos: ') 
...   print('Iznos:', g) 
 File "<stdin>", line 3 
  print('Iznos:', g) 
  ^ 
IndentationError: unexpected indent 
>>> 
Očekivano, Python je izbacio grešku, ali sada znamo kako je ispraviti:
>>> if True: 
...   g = input('Unos: ') 
...   print('Iznos:', g) 
... 
Unos: 23 
Iznos: 23 
>>> 
Ako pažljivo osmotrimo, zašto bi smo bili ograničeni na bulovu konstantu? Pa na njenom mestu možemo staviti bilo koji matematički ili logički izraz, koji će nam dati vrednost True ili False!
>>> x = 4 
>>> if x <= 4: 
...   print('x je:', x) 
... 
x je: 4 
>>> 
Ovo bi nam bilo sasvim dovoljno da počnemo da kreiramo neke svoje programe, ali, šta ćemo sa else-blokom? Ako želimo da imamo i else-blok, sintaksa bi bila sledeća:
if bulova_konstanta:
    blok_naredbi
else:
    neki_drugi_blok_naredbi
Sve što treba da uradimo je da napišemo reč else, praćenu dvotačkom, a posle novi red u koji ide novi blok naredbi uvučemo isto onoliko koliko smo i uvlačili blok ispod if komande. 
Najlakše je shvatiti kreiranje programa na ovaj način:
if kasno:
    uzmi novčanik
    idi kolima
else:
    spremi doručak
    jedi
    idi pešaka na posao
radi na poslu
Naš junak se probudio, pogledao na sat, ako je kasno, morao je da žuri, ako nije, može nešto i da pojede. Bilo kako bilo, on dolazi na posao i tamo nešto radi. I sada kreće problem: šta ako u rezervoaru nema mnogo benzina?
Uh, pa to zapravo i nije problem! Mi možemo da „ugnjezdimo“ više if naredbi u jednu, ali primer će da ti kaže više od mojih hiljadu reči:
if kasno:
    uzmi novčanik
    idi kolima
    if not benzin:
        skokni do pumpe i natoči
        vozi malo brže
    else:
        produži normalno
else:
    if hrana u frizideru:
        spremi doručak
        jedi
    else:
        uzmi novčanik
    idi pešaka na posao
radi na poslu
Ovo već liči na neki realniji scenario, zar ne?
U primeru vidimo da smo, kada smo naleteli na još jednu nedoumicu, uradili isto što i do sada: samo primenili nova, dublja, uvlačenja!
No, hajde da te ne davim više sa „jutarnjom gimnastikom“, već hajde da ti postavim jednostavno pitanje. Sada znaš da „ugnjezdiš“ jednu if komandu u drugu, i da primeniš adekvatan nivo uvlačenja za „ugnježdene“ blokove, ali, koliko bi nam nivoa trebalo za sledeći problem: Učenici rade neki test na kome je maksimalan broj bodova 100, program treba da nam da tekstualni opis rezultata za svakog učenika, i to ako je osvojio 95-100 bodova – fantastično, 90-95 – izuzetno, 85 – 90 – odlično, 80 – 85 – malo fali do odlično, 75 – 80 – vrlo dobro, itd...
Prethodnom logikom bi nam trebalo 20 nivoa uvlačenja! Bezveze, zar ne? Kada bi otvorili takav program u svom editoru, brzo bi se izgubili.... Ne brini se... Python ima rešenje i za ovakve situacije! Naredba if, sem opcionog else-bloka, može da ima i neograničen broj elif blokova (naziv im je nastao jednostavnim spajanjem reči else i if – elif). Evo primer, pa prosudite:
if rezultati >= 95:
    print('Fantastično!')
elif rezultati >= 90:
    print('Izuzetno!')
elif rezultati >= 85:
    print('Odlično!')
elif rezultati >= 80:
    print('Vrlo dobro!')
else:
    print('Mrzi me da proveravam!')
Sada je naš program lakše čitljiv, zar ne?
Ali, šta je sad ovo? Zar program neće za rezultat od 70 poena napisati i Fantastično, i Odlično itd?
Pravo pitanje na pravom mestu!
Da, mogao sam u svakom elif bloku uslov za proveru definisati kao npr, elif 85 <= rezultat < 90:, ali nisam. Zašto nisam, i zašto Python neće napisati sve poruke?
Jednostavno je – komanda je if! Kada Python naiđe na nju, proverava uslov, ako uslov nije zadovoljen, on traži odgovarajući elif, ako ga ima, proverava uslov, i ide dalje, ako nema elif-a, Python traži else i izvršava taj blok, a ako nema ni else – jednostavno nastavlja dalje sa izvršavanjem programa. Ali da se vratimo prema gore, ako je if uslov ispunjen, Python izvršava if blok, a posle preskače sve elif i else blokove i nastavlja sa programom. Znači, jedina komanda ovde je if, sve ostalo (elif i else) su njeni priključci, i Python će uvak izvršavati samo jedan od blokova, tj prvi u kom je uslov ispunjen!
Sada kada znamo kako komanda if funkcioniše, hajde da primenimo to u praksi!
Problem: Idem na posao...
Rešenje: Sačuvaj ovaj primer kao posao.py
#!/usr/bin/env python3 

########################################## 
# Skripta koja simulira jutarnje obaveze # 
########################################## 

# Na poslu treba da budemo u 8! 
posao = 8 
print('Koliko je sada sati i minuta?') 
sati = int(input('Sati je >> ')) 
minuta = int(input('Minuta >> ')) 

# Moramo imati neki decimalni broj koji predstavlja trenutno vreme 
minuta /= 60  # ili minuta = minuta / 60 
sati += minuta # ili sati = sati + minuta 

vreme = int(input('Koliko ti minuta treba do posla pešice? ')) 
vreme /= 60 
# Krajnje vreme do koga možemo da lenčarimo, a da ne žurimo! 
kasno = posao - vreme 

# zakasnio si 
if sati > posao: 
  print('Upravo si dobio otkaz!') 
 
# Ne možeš pešice a da ne zakasniš 
elif sati > kasno: 
  print('Uzmi novčanik.') 
  print('Idi kolima.') 
  benzin = int(input('Koliko litara benzina imaš?')) 
  # Na rezervi si 
  if benzin <= 5: 
    print('Idi do pumpe da natočiš benzin!') 
    print('Vozi brže!') 
  else: 
    print('Opusti se, stižemo!') 
else: 
  prazan = input('Ako imaš hrane u frižideru lupi samo Enter, ako nemaš, možeš ovde da urličeš od muke... ')  
  # Ako ima nečega u frižideru nisi pritisnuo enter 
  # tj nije prazan 
  if not prazan: 
    print('Spremi doručak.') 
    print('Prijatno!') 
  else: 
    print('Uzmi novčanik.') 
  print('Uživaj u cvrkutu ptica, dok pešaka ideš na posao...') 

print('Šef ti je nervozan, dobio si otkaz!')
input()
U ovom primeru treba da budeš na poslu u osam sati, trebaju nam podaci o vremenu kada si ustao, i o vremenu koliko ti treba pešice do posla. Obrati pažnju da sam minute delio sa 60, kako bih dobio decimalni broj npr 7.5 je „sedam i po“ tj, pola osam (a mi kažemo da je 7 sati i trideset minuta). Posle toga sve je objašnjeno u skripti. Kada ovaj program pokrenemo par puta:
./posao.py 
Koliko je sada sati i minuta? 
Sati je >> 9 
Minuta >> 0 
Koliko ti minuta treba do posla pešice? 25 
Upravo si dobio otkaz! 
Šef ti je nervozan, dobio si otkaz! 

./posao.py 
Koliko je sada sati i minuta? 
Sati je >> 7 
Minuta >> 45 
Koliko ti minuta treba do posla pešice? 30 
Uzmi novčanik. 
Idi kolima. 
Koliko litara benzina imaš?4 
Idi do pumpe da natočiš benzin! 
Vozi brže! 
Šef ti je nervozan, dobio si otkaz! 

./posao.py 
Koliko je sada sati i minuta? 
Sati je >> 7 
Minuta >> 30 
Koliko ti minuta treba do posla pešice? 25 
Ako imaš hrane u frižideru lupi samo Enter, ako nemaš, možeš ovde da urličeš od muke... jhgfhds 
Uzmi novčanik. 
Uživaj u cvrkutu ptica, dok pešaka ideš na posao... 
Šef ti je nervozan, dobio si otkaz! 
Hajde sad malko i da se igramo....
Problem: Želim da napravim neku prostu igru.
Rečenje: Može igra pogađanja broja?
Da pojasnimo, mi kao programer treba da zadamo neki broj, dok korisnik (igrač) treba da ga pogodi. Sada kada znamo if komandu, sve deluje jednostavno, zar ne?
Ovaj program sačuvaj kao pogadjanje.py
#!/usr/bin/env python3 

######################## 
# Igra pogađanja broja # 
######################## 

# Zadajemo neki broj 
plata = 13000 

print('Ovo je igra pogađanja plate.') 
print('Ja sam tvoj oholi poslodavac, a ti si kandidat za radno mesto.') 
print('Ukoliko pogodiš kolika će da ti bude plata, dobijaš posao.') 
print('Ukoliko ne pogodiš, letiš napolje.') 

pogadjanje = int(input('Pogodi kolika ti je plata: ')) 

if pogadjanje == plata: 
  print('Čestitam, pogodio si. Takve analitičke sposobnosti ti nisu potrebne ovde gde se nose džakovi.') 
  print('Dobio si posao, onih 20 šlepera treba da budu prazni za pola sata....') 
elif pogadjanje < plata: 
  print('Ne, suviše si skroman, i podcenjuješ me, što znači da bi me podkradao.') 
  print('Pošto ja nisam nit lud, nit budala - gubi se!') 
else: 
  print('Ma šta bi ti? Jel bi i jahtu da ti poklonim?') 
  print('Kad bih davao tolike plate, brzo bih ja propao - gubi mi se sa očiju!') 
  
input('A sad - mrš iz moje kancelarije, bagro!')
U ovoj igri kandidat se nalazi u kancelariji svog „budućeg“ šefa. Ako pogodi visinu svoje plate biće primljen na posao. Hajde da testiramo par kandidata:
./pogadjanje.py Ovo je igra pogađanja plate. 
Ja sam tvoj oholi poslodavac, a ti si kandidat za radno mesto. 
Ukoliko pogodiš kolika će da ti bude plata, dobijaš posao. 
Ukoliko ne pogodiš, letiš napolje. 
Pogodi kolika ti je plata: 10000 
Ne, suviše si skroman, i podcenjuješ me, što znači da bi me podkradao. 
Pošto ja nisam nit lud, nit budala - gubi se! 
A sad - mrš iz moje kancelarije, bagro! 
./pogadjanje.py 
Ovo je igra pogađanja plate. 
Ja sam tvoj oholi poslodavac, a ti si kandidat za radno mesto. 
Ukoliko pogodiš kolika će da ti bude plata, dobijaš posao. 
Ukoliko ne pogodiš, letiš napolje. 
Pogodi kolika ti je plata: 14000 
Ma šta bi ti? Jel bi i jahtu da ti poklonim? 
Kad bih davao tolike plate, brzo bih ja propao - gubi mi se sa očiju! 
A sad - mrš iz moje kancelarije, bagro! 
./pogadjanje.py 
Ovo je igra pogađanja plate. 
Ja sam tvoj oholi poslodavac, a ti si kandidat za radno mesto. 
Ukoliko pogodiš kolika će da ti bude plata, dobijaš posao. 
Ukoliko ne pogodiš, letiš napolje. 
Pogodi kolika ti je plata: 13000 
Čestitam, pogodio si. Takve analitičke sposobnosti ti nisu potrebne ovde gde se nose džakovi. 
Dobio si posao, onih 20 šlepera treba da budu prazni za pola sata.... 
A sad - mrš iz moje kancelarije, bagro! 
Ako si se ranije susretao sa jezicima C ili C++ - u Pythonu nema switch komande. Kao što vidiš koriste se if..elif..else naredbe da bi se uradile iste stvari (i, u nekim slučajevima se koriste rečnici (dictionary) da bi se te stvari uradile brže).
Uh... Sada znamo da „razgranamo“ program, ali zar ne bi bilo divno i krasno, kada bi moglo sve to da se – ponavlja?

8 Kontrola izvršavanja
programa
Indeks 8.2 while komanda

Diskusija

Ovo je mesto za predloge, sugestije, kritike....
Zato, druže, hitno pošalji komentar

Najčitanije ovog meseca

Elektronska nacija

Elektronska nacija Šta se to oko mene dešava? I tako se ništa ne reševa? Ogromna količina informacija I nova elektronska nacija.
Možda sam hteo nešto da napišem A ne mogu da komentarišem. Ne znam šta od tog da očekujem Pa zato sve to redom psujem.
Sada za neki lajk, komentar i šer Takmiče se mačak i ker. To su te nove vibracije... Koje šalju elektronske nacije.
Nerešivi problemi više ne postoje, Mudre misli sad lajkove broje. Kažu da budućnost nam je Sačinjena od tridesetdvobitne boje.
Ako misliš da je elektronska nacija Samo jedna velika manipulacija, Odmah možeš početi nešto piti Ili nad sudbinom suze liti.
Odavno smo prešli taj prag, Kog su čuvali i Bog i Vrag. Nije baš ni to neka senzacija Da tu je elektronska nacija.

Pozadina Bekstva iz Titela

Pozadina "Bekstva iz Titela" Uspomene su ono što nas pokreće. One su začin koji daje ukus papazjaniji od života koju sami pravimo. Događaji koji nas često kroz život prate bivaju na neki način zaboravljeni,  zauvek odbačeni... Kao da nikada nisu bili deo nas.
Međutim, kada se dohvatimo metle kojom čistimo svoja sećanja, razgrćući paučinu zaborava, često pronađemo i davno zaboravljenu boju osećanja koja su nekada postojala, a koja su do tad samo čučala negde zabačena u nama. Prekrasna osećanja koja su nekada davala smisao svemu mi na kraju prekrijemo patinom nebitnih svakodnevnih sitnica.
A ta osećanja su naš vremeplov. Čim ih nađemo dobijamo moć da se vratimo kroz vreme i da ponovo proživimo sve one lepe i ružne stvari. Na žalost, nemamo moć da ih i menjamo. Poneki put vraćam svoje vreme unazad... Zanimljiva mi je bila cela priča koja stoji iza  nikada dovršene pesme "Bekstvo iz Titela". Vredi li ta priča? Ne znam... Meni je draga. Mali biser pronađen ispod sloja …

Najzanimljivija prevara - Paracetamol zaražen?

Najzanimljivija prevara - Paracetamol zaražen? Ne prođe dan a da se ne naleti na neku "prevaru". Naravno, kao i uvek, prevareni bivaju oni koji traže prevare kod nekih drugih prevaranata koji 100% varaju i vrše prevare 😀 (ma koliko ovo čudno zvuči, ova rečenica je istinita). Elem, uzrok za ovaj tekst je panična informacija koja se pojavila na društvenim mrežama i koja se širi brzinom munje, ostavljajući pustoš za sobom. A informacija je: Pazite da ne uzmete paracetamol koji piše P / 500 !!! OK! Primljeno, a zašto da ne uzimamo Paracetamol?
Pazite da ne uzmete paracetamol koji piše P / 500. To je novi, veoma beli i sjajni paracetamol, doktori savetuju da sadrži virus „Machupo“, koji se smatra jednim od najopasnijih virusa na svetu, sa visokom smrtnošću stopa...
(itd, tipa deli dalje, važno obaveštenje i sl... vidi sliku) Međutim, da li je ovo upozorenje validno? Da li je stvarno opasno uzimati paracetamol? Ne, ovo je prevara.... Evo i zašto Iako na oko deluje kao sasvim is…

Code::Blocks IDE - najbolja alternativa Microsoft Visual Studiju

Code::Blocks IDE - najbolja alternativa Microsoft Visual Studiju Za razliku od operativnih sistema baziranih na linuxu, Microsoft-ovi i Apple-ovi sistemi imaju zaista malo izbora u ponudi kada su u pitanju razvojni alati. Naime, na ovim platformama ste vezani za razvojne alatke koje su i predviđene za samo te sisteme i proizvode ih isti oni koji kreiraju i sam sistem.
Nije problem u vezi kvaliteta tih alatki (na primer: za Windows programere Visual Studio nema premca) već su u pitanju i neki drugi faktori, kao na primer: Mogućnost izbora između više mogućnosti,Kreiranje multiplatformskih aplikacija,Lakoća održavanja alata,Sistemski resursi potrebni za čuvanje i pokretanje alata,Lakoća korišćenja alata,Lako podešavanje alata itd. Većina ljudi koji rade na proizvodnim mašinama u nekoj firmi će se nasmejati na prethodne stavke jer se većina odgovora nađe u zahtevima klijenata. Ali postoje kategorije kojima ovo može bitno. Neke od njih su: učenici i studenti, developeri koji nisu zaposlen…

Kako manipulisati Windows licencom pomoću slmgr komande?

Kako manipulisati Windows licencom pomoću slmgr komande? Microsoft-ov operativni sistem je bogat grafičkim opcijama kojima je moguće brzo i efikasno manipulisati aktivacijom samog operativnog sistema. Ali, ukoliko ste napredan korisnik, verovatno želite da imate neku moćniju alatku - a upravo to je slmgr.vbs! Ova alatka se pokreće iz komandne linije. Nju ne treba preuzimati sa neke lokacije na internetu jer je već uključena u sam Windows. Sama komanda ima mnogo moćnije opcije nego alat koji se nalazi u Settings aplikaciji pod delom Update & Security u odeljku Activation. Da bi smo koristili ovu komandu, prvo što treba da uradimo je da otvorimo terminal komandne linije kao administrator. To radimo tako što ćemo otvoriti start meni i potražiti termin "command prompt" i kada nam ponudi dve opcije, izabrati onu "run as admin". Ako koristite Windows 10 do ovoga možete doći desnim klikom na start i biranjem opcije "Command Prompt (Admin)", kao na slici ispo…

Nova opcija AdSense-a: automatske reklame

Nova opcija AdSense-a: automatske reklame 21. februara 2018. godine je AdSense, jedna od najvećih mreža za oglašavanje u vlasništvu Google-a, načinila jedan od najvećih iskoraka u domenu podešavanja oglasa na nekoj web lokaciji. Naime, njihove "automatske reklame" (auto ad) su postale globalno dostupne web masterima. Zapravo, auto ad je nastala kao sledeća generacija već postojećeg page level ad sistema, u kom page level ad postaje samo integralni deo novih mogućnosti. Ideja koja stoji iza novog sistema je automatsko postavljanje oglasa bilo gde na Vašoj stranici pomoću Google-ovog mašinskog učenja, tj web master više ne mora da razmišlja o mestu na kome će postaviti oglas, već će AdSense algoritam proceniti gde ima mesta ili gde je najoptimalnije postaviti oglas u zavisnosti od sadržaja i posetioca. Iako ovaj novi vid oglasa znatno olakšava posao web developerima jer je potrebno samo jednom da ubace AdSense kod na sajt, (ili po jednom na svaku stranicu u <head> sekci…

Referalni spam (za blogger-e)

Referalni spam (za blogger-e) Skoro svi blogeri, koji tek počinju da bloguju koristeći Blogger platformu, koriste Blogger-ov ugrađeni alat za praćenje statistike.
U početku je prirodna pojava da bloger ima slabu posećenost svojih tekstova. To je sasvim logično, jer blog još nije indeksiran od strane pretraživača interneta i ne postoje podeljeni linkovi ka njemu. Ovo može biti zaista razočaravajuće za ljude koji su novi u ovoj oblasti, jer će primetiti da najviše poseta dolazi sa društvenih mreža od strane malog broja njihovih prijatelja. Međutim, ovo nije tekst koji će novim blogerima pomoći oko bolje pozicije u pretrazi ili povećanju broja poseta! Ovo je tekst o pojavi zbog koje neiskusnom blogeru srce može da zaigra i zatreperi od ushićenja ili sreće, ali se zapravo radi o - prevari! Ugrađena Blogger-ova statistika Statistika nije tačna nauka. Ona služi samo da bi se izvodili neki zaključci tipa gde smo sada ili u kom pravcu treba da se krećemo. Pomaže nam da vidimo šta smo uradili…

❄ Срећно Бадње вече и Божић! ❄

❄ Срећно Бадње вече и Божић! ❄

Joe Job napad

Joe Job napad Pre par dana sam napisao tekst koji govori o pitanjima da li i kada je poželjno biti anoniman na internetu, pa nastavljajući u tom smeru, sada Vam predstavljam još jedan tekst koji se bavi nekim (mogućim) problemima sa kojim se možete susresti ako ste neoprezni na tom istom internetu.
Zamislite sebe u sledećoj situaciji: Priča Budite se iz prelepog sna i osećate se presrećno! Juče ste uspeli da sklopite svoj "posao snova", a gledajući kroz prozor u veselo i razigrano prolećno sunce, planirate kako ćete, odmah nakon posla, ostatak tog divnog dana provesti negde u prirodi zajedno sa svojim voljenim bićem. Na putu ka poslu se smeškate deci koja prolaze kraj Vas idući u školu, a toplina prvih prolećnih zraka sunca Vam lagano i nežno miluje ozareno lice.
Stigli ste malo ranije na posao i u kancelariji zatičete pospanog kolegu. Pošto ste dobe volje, koristite  tu priliku da mu date predlog, koji iznosite uz široki osmeh: Vi ćete da odete da kuvate kafu ali pod uslovom …

Kako podesiti sigurnu konekciju i kako se izboriti sa mešovitim sadržajem na Vašem Blogger blogu?

Kako podesiti sigurnu konekciju i kako se izboriti sa mešovitim sadržajem na Vašem Blogger blogu? U 2018g. je pojam kompjuterske sigurnosti dovoljno sazreo, kako među ljudima koji kreiraju programe i sadržaje, tako i među običnim korisnicima. Kreatori programa koriste sve raspoložive resurse kako bi krajnjeg korisnika osigurali od raznih internet pretnji, najčešće putem vizuelnih ili audio obaveštenja, blokiranja određenih sadržaja i sl. Sa druge strane, kreatori sadržaja najčešće svojom nepažnjom ili neznanjem dovedu sebe u položaj da njihov sadržaj bude označen kao nesiguran. Za krajnjeg korisnika je najbitniji jedan od prvih znakova bezbednosti - sigurna konekcija. On tu sigurnu konekciju prepoznaje tako što se ona odvija putem linkova koji počinju sa https:// (umesto pređašnjih http://). Podaci koji se šalju putem ovakvih linkova su osigurani TLS protokolom, tj oni su (između ostalog) enkriptovani. Koliko je važno da vaša konekcija bude sa prefiksom https govori i činjenica da na…