Preskoči na glavni sadržaj

Komanda while

8.2 Komanda while 

Komanda while služi za ponavljanje izvršavanja bloka komandi, dokle god je uslov zbog koga se while naredba i poziva, je True (tačan). while je jedna od komandi za petlje (looping statement). Komanda while može da ima i opcionalan else blok, koji će se izvršiti ukoliko uslov za ulazak u while petlju nije ispunjen, ili, ukoliko uslov unutar petlje postane False, nakon izvršavanja te petlje.
Problem: Ništa te ne razumem.
Rešenje: Shvatam šta je tvoj problem, hajde prvo da objasnimo najosnovniji izgled while petlje:
uslov = True
while uslov:
    neki_rad
    uslov = False
else:
    neki_rad
Očigledno smo pre petlje morali da postavimo neki uslov, koji može biti bilo kakav logički izraz, sa rezultatom True ili False. Zatim Python nailazi na naredbu while, praćenu uslovom za ulazak u nju (ako je uslov True, ulazi u petlju, False – nastavlja dalje normalno, a ako postoji else-blok – izvršava ga). Posle uslova moramo staviti dvotačku, jer tako, kao što smo i ranije videli, govorimo Pythonu da sledi novi blok naredbi, sa adekvatnim nivoom uvlačenja. Ako Python izvršava while blok naredbi, on radi neki rad, koji smo mu zadali, a zatim, kada stigne do kraja while bloka, vraća se skroz na while naredbu, zatim opet proverava uslov – ako je uslov još uvek True, on opet izvršava taj blok, i tako, dokle god uslov ne postane False!
Možeš zamisliti životnu situaciju u kojoj ti je dosadno. Obično, kada ti je dosadno, ako si gladan, klopaš, a ako nisi, gledaš TV! Hajde to da „prikažemo“ u interaktivnom promptu.
>>> dosada = True 
>>> sit = 0 
>>> while dosada and (sit < 5): 
...   # jedemo 
...   sit += 1 
...   print('Njam, Njam, pojeo sam', sit, 'palačinaka!') 
... else: 
...   print('Odoh da gledam TV!') 
... 
Njam, Njam, pojeo sam 1 palačinaka! 
Njam, Njam, pojeo sam 2 palačinaka! 
Njam, Njam, pojeo sam 3 palačinaka! 
Njam, Njam, pojeo sam 4 palačinaka! 
Njam, Njam, pojeo sam 5 palačinaka! 
Odoh da gledam TV! 
>>> 
Uslov za petlju nam je bio taj da smo gladni (sitost nam je bila 0) i da nam je dosadno. Seli smo, jeli, više nismo gladni, ali nam je još uvek dosadno, pa smo otišli da gledamo TV. Ali ovako napisan program ima nedostatak. Možda nam više nije dosadno, zašto bi smo gledali TV?
>>> dosada = True 
>>> sit = 0 
>>> while dosada and (sit < 5): 
...   sit += 1 
...   print('Njam, Njam, pojeo sam', sit, 'palačinaka!') 
...   if (sit % 2) == 0: 
...       print('Ispade mi zub!') 
...       dosada = False 
... else: 
...   print('Odoh da gledam TV!') 
... 
Njam, Njam, pojeo sam 1 palačinaka! 
Njam, Njam, pojeo sam 2 palačinaka! 
Ispade mi zub! 
Odoh da gledam TV! 
>>> 
Budući da kada slomimo zub više nema šanse da nam bude dosadno, zašto ne trčati kod zubara, već sedaš ispred TV-a? Ovo jednostavno znači da nismo dobro osmislili uslov petlje, ili da nam ne treba else blok. Odgovor je – u programu je sve u najboljem redu, nama samo treba nešto što ćemo malo kasnije naučiti, ovde sam ti napomenuo samo radi razmišljanja o else bloku, za koji ti dajem još jedan primerčić:
>>> x = 0 
>>> while x < 5: 
...   x += 1 
...   print(x) 
... else: 
...   x += 2 
...   print(x) 
... 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
Evo domaćeg za tebe, kako za ove primere, tako i u buduće. Verovatno su te roditelji i učitelji u školi učili da ne treba da, dok nešto čitaš, „vučeš“ prst ispod reči koje trenutno čitaš, i verovatno su ti rekli kako je to nekulturno ili šta ti ja znam. Ja ti na ovom mestu kažem upravo suprotno: kada napišeš program, kreni prstom odozgo nadole, kada naiđeš na komandu if, while, elif, else i neke druge, proveri u svojoj glavi uslov, zatim prst vuci u smeru u kom bi i Python išao, i tako da pokušaš vizuelno da pratiš tok izvršavanja svog programa. Veruj mi, pomoći će ti više nego lupanje glave „nasuvo“ (Zna se da je na primer, jedan od največih naučnika svih vremena Nikola Tesla, čak i u toku šetnje po parku, kada mu se javi neka ideja, umeo da zastane, i štapom po zemlji da „crta“ tj vizuelizuje tok te ideje, pa ne verujem da je njemu iko zamerio za takav način rada). 
Problem: Ja bih da se igram malo... Eksplodiraće mi glava....
Odgovor: Može igra pogađanja broja?
Opet??? Ajde... Nema veze....
Dobro, hajde da napravimo skicu kako će to da izgleda.
U našem programu želimo da se igramo igre pogađanja broja, jednostavno nam je zadat neki broj koji ne znamo i mi pogađamo taj broj sve dok ga ne pogodimo, a da pri tom ne moramo da stalno pokrećemo program, već program pamti naša pogađanja i daje nam adekvatne poruke. Ovaj primer je najbolja demonstracija korišćenje while naredbe. 
Prvo da razmislimo kako otprilike izgleda pogađanje:
pogađanje
if pogađanje == tačan_broj:
    pobeda
elif pogađanje < tačan_broj:
    poruka
else:
    poruka
Aha... Sad treba samo da pomerimo input i if komande unutar while petlje. Treba nam i neka promenljiva vrednosti True pre while petlje. Bilo bi lepo da pre while bloka podesimo i promenljivu koja će „držati“ našu poruku. Izlaz iz while petlje treba da bude u trenutku kada je broj pogođen (znači, u našem slučaju unutar if bloka). 
Opcioni else blok za while naredbu  nam u ovoj prostoj igrici nije ni potreban!
Hajde da krenemo sa „programiranjem“. Sačuvaj kao pogadjanje_broja.py
#!/usr/bin/env python3 

#################################### 
# Jednostavna igra pogađanja broja # 
#################################### 

broj = 42 
poruka = '' 
igra = True 
pokusaj = 0 

print('Dobrodošao u jednostavnu igru.\nEvo ja sam zamislio broj, ti ga pogodi!') 
while igra: 
  pogodak = int(input('Pokušaj da pogodiš: ')) 
  pokusaj += 1 
 
  if pogodak == broj: 
    print('Čestitamo, to je to!') 
    print('Pogodio si iz', pokusaj, 'pokušaja.') 
    igra = False # Ovo ce prekinuti while petlju 
  elif pogodak < broj: 
    poruka += '\n' + str(pogodak) + ' je manji od traženog.' 
    print(poruka) 
  else: 
    poruka += '\n' + str(pogodak) + ' je veći od traženog.' 
    print(poruka) 

print('Ovo je kraj igrice.') 
input('(ali uvek možeš da je igraš ponovo!)')
Obrati pažnju na način na koji konstruišem poruke koje želim da budu prikazane na ekranu. Pre while-a poruka je bila samo prazan string, a u toku izvršavanja programa, ona postaje sve veća i veća, kako bi korisnik znao šta je već pogađao. Takođe sam i vršio „praćenje“ korisnika sa promenljivom pokušaj, kako bi mu na kraju (kada pogodi) dao do znanja koliko je pokušaja „ispucao“ tokom pogađanja.
Kada pokrenemo program:
./pogadjanje_broja.py 
Dobrodošao u jednostavnu igru. 
Evo ja sam zamislio broj, ti ga pogodi! 
Pokušaj da pogodiš: 24 

24 je manji od traženog. 
Pokušaj da pogodiš: 99 
 
24 je manji od traženog. 
99 je veći od traženog. 
Pokušaj da pogodiš: 50 

24 je manji od traženog. 
99 je veći od traženog. 
50 je veći od traženog. 
Pokušaj da pogodiš: 45 

24 je manji od traženog. 
99 je veći od traženog. 
50 je veći od traženog. 
45 je veći od traženog. 
Pokušaj da pogodiš: 42 
Čestitamo, to je to! 
Pogodio si iz 5 pokušaja. 
Ovo je kraj igrice. 
(ali uvek možeš da je igraš ponovo!) 
Program je glup! Kada jednom znam koji je broj u pitanju, nema svrhe više igrati!
Hm. Razumem tvoje nezadovoljstvo... Za sada nemaš dovoljno znanja, ali zato što si dobar pokazaću ti trik, koji će ti kasnije biti jasan.
Na početku skripte (posle komentara koji govore da je to jednostavna igra, bla, bla... ubaci:
import random
A umesto broj = 42 stavi:
broj = random.randint(0, 1000)
što će uvek kreirati slučajan broj između 0 i 1000 koji treba da pogodiš! Uvek će igra biti jedinstvena!
...
500 je manji od traženog. 
750 je veći od traženog. 
675 je veći od traženog. 
600 je veći od traženog. 
550 je manji od traženog. 
575 je manji od traženog. 
590 je veći od traženog. 
580 je manji od traženog. 
Pokušaj da pogodiš: 585 
Čestitamo, to je to! 
Pogodio si iz 9 pokušaja. 
Ovo je kraj igrice. 
(ali uvek možeš da je igraš ponovo!) 
...
500 je veći od traženog. 
250 je veći od traženog. 
125 je veći od traženog. 
75 je manji od traženog. 
90 je manji od traženog. 
115 je manji od traženog. 
120 je veći od traženog. 
Pokušaj da pogodiš: 117 
Čestitamo, to je to! 
Pogodio si iz 8 pokušaja. 
Ovo je kraj igrice. 
(ali uvek možeš da je igraš ponovo!) 
(veći deo izlaza sam „preskočio“ da uštedim prostora u tutorijalu)

8.1 if komanda Indeks 8.3 for petlja

Diskusija

Ovo je mesto za predloge, sugestije, kritike....
Zato, druže, hitno pošalji komentar

Najčitanije ovog meseca

Elektronska nacija

Elektronska nacija Šta se to oko mene dešava? I tako se ništa ne reševa? Ogromna količina informacija I nova elektronska nacija.
Možda sam hteo nešto da napišem A ne mogu da komentarišem. Ne znam šta od tog da očekujem Pa zato sve to redom psujem.
Sada za neki lajk, komentar i šer Takmiče se mačak i ker. To su te nove vibracije... Koje šalju elektronske nacije.
Nerešivi problemi više ne postoje, Mudre misli sad lajkove broje. Kažu da budućnost nam je Sačinjena od tridesetdvobitne boje.
Ako misliš da je elektronska nacija Samo jedna velika manipulacija, Odmah možeš početi nešto piti Ili nad sudbinom suze liti.
Odavno smo prešli taj prag, Kog su čuvali i Bog i Vrag. Nije baš ni to neka senzacija Da tu je elektronska nacija.

Pozadina Bekstva iz Titela

Pozadina "Bekstva iz Titela" Uspomene su ono što nas pokreće. One su začin koji daje ukus papazjaniji od života koju sami pravimo. Događaji koji nas često kroz život prate bivaju na neki način zaboravljeni,  zauvek odbačeni... Kao da nikada nisu bili deo nas.
Međutim, kada se dohvatimo metle kojom čistimo svoja sećanja, razgrćući paučinu zaborava, često pronađemo i davno zaboravljenu boju osećanja koja su nekada postojala, a koja su do tad samo čučala negde zabačena u nama. Prekrasna osećanja koja su nekada davala smisao svemu mi na kraju prekrijemo patinom nebitnih svakodnevnih sitnica.
A ta osećanja su naš vremeplov. Čim ih nađemo dobijamo moć da se vratimo kroz vreme i da ponovo proživimo sve one lepe i ružne stvari. Na žalost, nemamo moć da ih i menjamo. Poneki put vraćam svoje vreme unazad... Zanimljiva mi je bila cela priča koja stoji iza  nikada dovršene pesme "Bekstvo iz Titela". Vredi li ta priča? Ne znam... Meni je draga. Mali biser pronađen ispod sloja …

Najzanimljivija prevara - Paracetamol zaražen?

Najzanimljivija prevara - Paracetamol zaražen? Ne prođe dan a da se ne naleti na neku "prevaru". Naravno, kao i uvek, prevareni bivaju oni koji traže prevare kod nekih drugih prevaranata koji 100% varaju i vrše prevare 😀 (ma koliko ovo čudno zvuči, ova rečenica je istinita). Elem, uzrok za ovaj tekst je panična informacija koja se pojavila na društvenim mrežama i koja se širi brzinom munje, ostavljajući pustoš za sobom. A informacija je: Pazite da ne uzmete paracetamol koji piše P / 500 !!! OK! Primljeno, a zašto da ne uzimamo Paracetamol?
Pazite da ne uzmete paracetamol koji piše P / 500. To je novi, veoma beli i sjajni paracetamol, doktori savetuju da sadrži virus „Machupo“, koji se smatra jednim od najopasnijih virusa na svetu, sa visokom smrtnošću stopa...
(itd, tipa deli dalje, važno obaveštenje i sl... vidi sliku) Međutim, da li je ovo upozorenje validno? Da li je stvarno opasno uzimati paracetamol? Ne, ovo je prevara.... Evo i zašto Iako na oko deluje kao sasvim is…

Code::Blocks IDE - najbolja alternativa Microsoft Visual Studiju

Code::Blocks IDE - najbolja alternativa Microsoft Visual Studiju Za razliku od operativnih sistema baziranih na linuxu, Microsoft-ovi i Apple-ovi sistemi imaju zaista malo izbora u ponudi kada su u pitanju razvojni alati. Naime, na ovim platformama ste vezani za razvojne alatke koje su i predviđene za samo te sisteme i proizvode ih isti oni koji kreiraju i sam sistem.
Nije problem u vezi kvaliteta tih alatki (na primer: za Windows programere Visual Studio nema premca) već su u pitanju i neki drugi faktori, kao na primer: Mogućnost izbora između više mogućnosti,Kreiranje multiplatformskih aplikacija,Lakoća održavanja alata,Sistemski resursi potrebni za čuvanje i pokretanje alata,Lakoća korišćenja alata,Lako podešavanje alata itd. Većina ljudi koji rade na proizvodnim mašinama u nekoj firmi će se nasmejati na prethodne stavke jer se većina odgovora nađe u zahtevima klijenata. Ali postoje kategorije kojima ovo može bitno. Neke od njih su: učenici i studenti, developeri koji nisu zaposlen…

❄ Срећно Бадње вече и Божић! ❄

❄ Срећно Бадње вече и Божић! ❄

Nova opcija AdSense-a: automatske reklame

Nova opcija AdSense-a: automatske reklame 21. februara 2018. godine je AdSense, jedna od najvećih mreža za oglašavanje u vlasništvu Google-a, načinila jedan od najvećih iskoraka u domenu podešavanja oglasa na nekoj web lokaciji. Naime, njihove "automatske reklame" (auto ad) su postale globalno dostupne web masterima. Zapravo, auto ad je nastala kao sledeća generacija već postojećeg page level ad sistema, u kom page level ad postaje samo integralni deo novih mogućnosti. Ideja koja stoji iza novog sistema je automatsko postavljanje oglasa bilo gde na Vašoj stranici pomoću Google-ovog mašinskog učenja, tj web master više ne mora da razmišlja o mestu na kome će postaviti oglas, već će AdSense algoritam proceniti gde ima mesta ili gde je najoptimalnije postaviti oglas u zavisnosti od sadržaja i posetioca. Iako ovaj novi vid oglasa znatno olakšava posao web developerima jer je potrebno samo jednom da ubace AdSense kod na sajt, (ili po jednom na svaku stranicu u <head> sekci…

Kako manipulisati Windows licencom pomoću slmgr komande?

Kako manipulisati Windows licencom pomoću slmgr komande? Microsoft-ov operativni sistem je bogat grafičkim opcijama kojima je moguće brzo i efikasno manipulisati aktivacijom samog operativnog sistema. Ali, ukoliko ste napredan korisnik, verovatno želite da imate neku moćniju alatku - a upravo to je slmgr.vbs! Ova alatka se pokreće iz komandne linije. Nju ne treba preuzimati sa neke lokacije na internetu jer je već uključena u sam Windows. Sama komanda ima mnogo moćnije opcije nego alat koji se nalazi u Settings aplikaciji pod delom Update & Security u odeljku Activation. Da bi smo koristili ovu komandu, prvo što treba da uradimo je da otvorimo terminal komandne linije kao administrator. To radimo tako što ćemo otvoriti start meni i potražiti termin "command prompt" i kada nam ponudi dve opcije, izabrati onu "run as admin". Ako koristite Windows 10 do ovoga možete doći desnim klikom na start i biranjem opcije "Command Prompt (Admin)", kao na slici ispo…

Kako podesiti sigurnu konekciju i kako se izboriti sa mešovitim sadržajem na Vašem Blogger blogu?

Kako podesiti sigurnu konekciju i kako se izboriti sa mešovitim sadržajem na Vašem Blogger blogu? U 2018g. je pojam kompjuterske sigurnosti dovoljno sazreo, kako među ljudima koji kreiraju programe i sadržaje, tako i među običnim korisnicima. Kreatori programa koriste sve raspoložive resurse kako bi krajnjeg korisnika osigurali od raznih internet pretnji, najčešće putem vizuelnih ili audio obaveštenja, blokiranja određenih sadržaja i sl. Sa druge strane, kreatori sadržaja najčešće svojom nepažnjom ili neznanjem dovedu sebe u položaj da njihov sadržaj bude označen kao nesiguran. Za krajnjeg korisnika je najbitniji jedan od prvih znakova bezbednosti - sigurna konekcija. On tu sigurnu konekciju prepoznaje tako što se ona odvija putem linkova koji počinju sa https:// (umesto pređašnjih http://). Podaci koji se šalju putem ovakvih linkova su osigurani TLS protokolom, tj oni su (između ostalog) enkriptovani. Koliko je važno da vaša konekcija bude sa prefiksom https govori i činjenica da na…

Vremenske nepogode

Vremenske nepogode

📧 Kako na responzivnim Blogger-ovim temama izmeniti "Subscribe" dugme? 📧

📧 Kako na responzivnim Blogger-ovim temama 📧 📧 izmeniti 📧 📧 "Subscribe" dugme? 📧 2018-ta je godina i neke stvari zaista lagano klize u istoriju. Jedna od tih stvari, koja je veoma korisna za blogove i pisanja na njima, je mogućnost da čitaoci primaju Vaše nove tekstove na svoju email adresu. Popularni "subscribe" lagano biva zamenjen sa opcijama primanja obaveštenja sa blogova koje pratite direktno u pretraživaču ili čak i u samom operativniom sistemu (notifikacije). Međutim, popularni RSS feed-ovi nisu mrtvi, i zbog toga je važno imati među svojim čitaocima i ljude koji vole da koriste svoju elektronsku poštu da bi pratili sadržaje sa blogova. Jedna od popularnijih platformi za pisanje blogova Blogger je prošle godine predstavila novi set responzivnih tema. Iako savremene, ovim temama nedostaje mnogo opcija za prilagođavanje. Jedna od opcija je i izmena teksta na dugmadima. Iz tog razloga, u ovom tutorijalu će biti pokazano kako se može promeniti tekst i sa…