Universal Acces - podešavanja Ubuntu 11.10 - ★★ Fog Developer ★★

Najnovije

☆☆ Blog za ljude koji znaju šta žele ☆☆

16. 02. 2012.

Universal Acces - podešavanja Ubuntu 11.10

Universal Acces - podešavanja Ubuntu 11.10

Ukoliko računar treba da koristi osoba koja je slabovida, gluva ili osoba koja ima bilo kakvih poteškoća vezanih za uobičajeni rad na računaru, potrebno joj je omogućiti da isti koristi bez nekih većih problema.
Svaki operativni sistem ima podešavanja vezana za korisnike sa posebnim potrebama, a ovde ću se u kratkim crtama osvrnuti na ono što nudi Ubuntu 11.10.
Ovde je potrebno i osvrnuti se na pitanje: kako se računar može prilagoditi osobama koje imaju odgovarajuće nedostatke?
Zaista jednostavno.
Ako se prilagođava slabovidim ljudima, potrebno je uključiti program koji čita sadržaj ekrana na kom je trenutno pozicioniran kursor. Ti programi se zovu Screen Reader-i.
Ako se radi o gluvonemim osobama, potrebno je samo uključiti određenu vizuelizaciju koja svojom pojavom označava da se desio neki događaj od značaja za tu osobu.
Ako se radi o ljudima koji imaju neka oštećenja/probleme sa rukama/prstima potrebno je podesiti miš i tastaturu.
Postoje i neka hardverska rešenja kojima se takvim osobama olakšava rad na računaru, kao što su specijalne tastature, monitori itd.
U Ubuntu 11.10 tim podešavanjima pristupamo ako u System Settings kliknemo na ikonicu Universal Acces.
Prva kartica koja se otvara je kartica Seeing.
U okviru nje možemo podesiti kontrast, veličinu teksta, prečicu za zumiranje desktopa i možemo da uključimo Screen Reader (čitač ekrana).
Nedostatak: kada se uključi čitač ekrana, u njegovim opcijama je moguće podesiti naš jezik, ali nije "odrađen" kako treba... Naime umesto tečnog čitanja on će početi da priča:"letter ..." tj ne prepoznaje naše znakove. Bilo kako bilo, može se koristiti na engleskom. Da bi screen reader prilagodili našem jeziku potrebno je pokrenuti program Orca Screen Reader - fabrički instaliran u Ubuntu 11.10 i kroz jednostavan set-up podesiti naš jezik.
Podešavanja za osobe sa oštećenim sluhom je u tabu Hearing. Ovde jednostavno uključujemo/isključujemo vizuelna upozorenja.
 Kartica Typing nam služi za uključivanje "tastature na ekranu" i njeno podešavanje.
Kartica Pointing and clicking služi za podešavanja miša (simulacija klikova, klik pri gestikulacijama itd.)


Nema komentara:

Pokaži nam svoje mišljenje! Objavi komentar