Optimizam

Optimizam

Došao pacijent...
Došao pacijent u ambulantu. Došao je na red i ušao u ordinaciju. Doktor, sav usplahiren, mu kaže:
-Dobar dan. Pa gde ste Vi? Imam za Vas dve vesti, jedna je loša a druga je još gora.
Pacijent, zbunjeno:
-Koja je loša?
-Prema nalazima koje sam dobio iz laboratorije, ostalo vam je samo 24 sata života!
Pacijent, već uplašen:
-A koja je još gora vest?
-Pa... Od juče pokušavam da Vas dobijem na telefon.

Коментари