RE Ponekad

Ponekad

Ponekad napišem
Stih, dva...
U nadi da ćeš
Ih ti naći.

Ponekad ostavim
Neki trag za sobom
U nadi da  umeš
Da ih pratiš.

Ponekad, zaista
Umem i da te 
Lepo nasmejem
Ponekad...

Коментари

Popularno

Tehnički problemi (i ostala tehnička čudesa) u najavi (i u bliskoj istoriji)

Izvršavanje Python programa

Izbor uređivača teksta (Editora)

Vredela si svakoga stiha

Kreiranje izvorne datoteke

Prevelika očekivanja

Strip o Brus Liju?

Matematički izrazi (ekspresije) u naše programu

Parametri i argumenti funkcija