Tipovi podataka - ★★ Fog Developer ★★

Najnovije

☆☆ Blog za ljude koji znaju šta žele ☆☆

16. 01. 2014.

Tipovi podataka

6.5 Tipovi podataka 

Mislim da ti je za sada dovoljno nekih napomena kako pisati neki program. Vratimo se onome što znamo za sada, a to je jako, jako malo.
Za sada ti samo znaš šta je varijabla – običan „saobraćajni znak“ ka nekom mestu u memoriji, koji je određen imenom koje smo mu dali.
ime_varijable = neka_vrednost
Znači, mi znamo samo levu stranu znaka jednakosti. Ono što se nalazi sa desne strane je još uvek misterija za nas! Šta je to?
Heh, kako šta je, pa imali smo funkciju input(), ili print(), ili neku rečenicu koju sam stavio pod znake navoda.... Znači... I rečenica je neka funkcija... Hehe... jednostavno?
NE!
Upravo suprotno! I funkcija je neki objekat, isto kao i ta tvoja rečenica!
Evo, vidi:
>>> print 
<built-in function print> 
>>> 
Šta to znači? Pa, jednostavno, da promenljivoj možeš dodeliti funkciju!
>> poruka = input 
>>> print('Funkcije su isto "objekti"', poruka) 
Funkcije su isto "objekti"  
>>> poruka('Pritisni Enter za izlaz...') 
Pritisni Enter za izlaz... 
'' 
>>> 
Promenljive su identifikatori za različite vrste i različite vrednosti nečega što nazivamo tipovi podataka (data types). Osnovni tipovi su brojevi i stringovi.
Brojeve i stringove ćemo sada da radimo. Samo, sa stringovima si već, skoro pa dobro upoznat, a sad koristim ovaj nepoznat termin, samo da te još više zbunim... U kasnijim poglavljima, videćeš i kako da kreiraš sopstvene tipove podataka (kako da praviš nove objekte, stolice, stolove, daske itd) koristeći klase (class).

6.4.2 Uvlačenje Indeks 6.6 Objekat

Nema komentara:

Pokaži nam svoje mišljenje! Objavi komentar