Proces razvoja softvera - ★★ Fog Developer ★★

Najnovije

☆☆ Blog za ljude koji znaju šta žele ☆☆

28. 01. 2014.

Proces razvoja softvera

13.7 Proces razvoja softvera 

Problem: Čekaj, čoveče. Pa ja sam napravio nešto. Zašto bih ja uopšte vodio računa o nekim drugim stvarima, kada meni to sasvim odgovara, ovakvo, kakvo je?
Odgovor: Pa, i kada zasadiš biljku moraš je zalivati. Kada imaš dete, moraš ga odgajati. Kada imaš kuću, moraš je održavati.... Zar nije onda logično da i kada napraviš program – moraš sa vremena na vreme da mu posvetiš neku pažnju?
I kao kod svega drugoga, i kod programiranja se mogu definisati faze, i pogodi - do sada smo zajedno prošli kroz sve te faze, tokom pisanja ovog malog programa, i one se – ni u čemu ne razlikuju od onoga što se radi i prilikom kreiranja kompleksnih projekata! Ove faze se mogu definisati na sledeći način: 
  1. Odgovorimo na pitanje „Šta?“ (Analiza problema) 
  2. Odgovorimo na pitanje „Kako?“ (dizajn – krajnje rešenje) 
  3. Zasukati rukave i napraviti (implementacija rešenja- realizacija plana – kreacija nečega novog) 
  4. Osmišljavanje i primena testa (testiranje i otklanjanje grešaka u nekom sigurnom okruženju – tamo gde greška koju smo napravili ne može da negativno utiče ili čak dovede do katastrofe) 
  5. Korišćenje (Operacionalizacija ili Deployment faza u kojoj mi i svi drugi, imamo neku konkretnu korist od softvera) 
  6. Održavanje (Unapređivanje, osluškivanje korisnikovih i svojih želja, usmeravanje softvera u nekom pravcu itd.) 

Možda zvuči komplikovano, kada je ovako napisano, ali to je samo postupak kroz koji smo, kako sam već i rekao, prolazili u kreiranju ove četiri verzije bekap skripte: Uradili smo analizu i dizajn. Krenuli smo od implementacije jednostavne verzije. Testirali smo i otklanjali grešaka. Koristili smo skriptu da bi se uverili da ona radi kao što se i očekuje. A potom smo dodavali neke nove funkcije, za koje smo mislili da su potrebne, a zatim se ponavlja ceo krug Napravi - Testiraj - Koristi – Održavaj, i to onoliko puta koliko mislimo da je potrebno(za kvalitetne programe ciklus je beskonačno dug, jer ako se u nekom momentu prekine održavanje, i odbaci podrška, onda se kaže da je to mrtav softver – i, pogodi – više niko ga ne želi, niti više ikome treba, jer očigledno ne treba ni njegovom autoru).
Zapamtite paralelu sa biljakama: softver se uzgaja, kako bi rastao, i kako bi davao plodove. Softver nije neka građevina koju ćeš da napraviš, da stoji, da bi prkosila vremenu i pokazivala tvoju moć, jer takve građevine ljudi sruše olako, onako „kad im dođe“ (ukoliko voliš istoriju, videćeš tačnost ovih tvrdnji, mada ima izuzetaka, ali retkih).

13.6 Dalja
unapređenja
Indeks 13.8 Rezime

Nema komentara:

Pokaži nam svoje mišljenje! Objavi komentar