Koncentracija stringova - ★★ Fog Developer ★★

Najnovije

☆☆ Blog za ljude koji znaju šta žele ☆☆

17. 01. 2014.

Koncentracija stringova

6.9.5 Koncentracija stringova

Hmmm.... Čini mi se da su ovi stringovi prilično „dosadni“ podaci....
Čekaj malo. Nikad nisi bio na žurki na kojoj si se žestoko „smorio“, pa si odlučio da zbrišeš posle pola sata. Tvoj drug te sutradan sretne i kad počne da ti priča kakav je to provod bio, ali si ti zbrisao ranije? To je zato što si odustao u trenutku u kom su se ljudi upoznavali, opuštali i prilagođavali nekoj situaciji, a kada se „probio led“ - e onda je nastalo loooodilooo!
Tako i sada – tek počinje žurka sa stringovima.
Jel si znao da stringove možeš da sabiraš? 
>>> "saberi " + "se" 
'saberi se' 
>>> 
Ako stringove zamisliš kao dva papirića sa porukama, Python će da glumi lepak kojim ih spajaš!
>>> "joj"",jel ovo radi?" 
'joj,jel ovo radi?' 
>>> 
Vidiš da ti čak ne treba ni znak sabiranja – Python je „skontao“ šta želiš čak i na ovaj način!
>>> promenljiva = "Ovo je promenljiva" 
>>> "Ovo je string -" + promenljiva 
'Ovo je string -Ovo je promenljiva' 
>>> 
Ali ne pokušavajte da vršite sabiranje stringa sa promenljivom bez znaka + :
>>> "Ovo je string -"promenljiva 
 File "", line 1 
  "Ovo je string -"promenljiva 
                ^ 
SyntaxError: invalid syntax 
>>> 
A slično i:
>>> p = 5 
>>> "string" + p 
Traceback (most recent call last): 
 File "", line 1, in 
TypeError: Can't convert 'int' object to str implicitly 
>>> 
Što nam govori da ne možemo da sabiramo string i broj! To je zato što su oni različiti tipovi podataka, ne možemo sabirati babe i žabe...
Ali i brojevi:
>>> "5" + "6" 
'56' 
>>> 
Šta je ovo?
Obrati pažnju! Mi smo 5 predstavili kao oznaku (string, slovo), a isto i 6. Zato ih je Python „zalepio“ jedan za drugi, umesto da ih sabere!
Sada možda već nazireš kako bi rešio svoj problem sa pozivnicama, ali da li je ovako nešto zadovoljavajuće rešenje? Ako se vrednost promenljive promeni, da li ćemo biti sigurni da će naš program i dalje raditi ili će izbaciti grešku?
Mora postojati nešto o šta možemo da se oslonimo u svom radu.... Ali šta?
6.9.4 Stringovi se
ne mogu menjati
Indeks 6.9.6 Metode formatiranja
stringa

Nema komentara:

Pokaži nam svoje mišljenje! Objavi komentar