Exceptions - ★★ Fog Developer ★★

Najnovije

☆☆ Blog za ljude koji znaju šta žele ☆☆

30. 01. 2014.

Exceptions

15.2 Exceptions

Pored grešaka koje možemo načiniti mi, kao programeri, a koje prekidaju izvršavanje programa, postoje i situacije u kojima se dešava neka greška za koju nije kriv naš program, već splet okolnosti (kao na primer – prekidanje rada programa od strane korisnika, ne postojanje fajla koji treba da se otvori i sl.). Na ove okolnosti mi kao programeri ne možemo da utičemo, ali možemo da ih predvidimo. Ali, pre svega toga moramo da ih upoznamo.
Primer će nam biti obična input() funkcija. Mi ćemo da pokušamo da pitamo korisnika nešto, i da njegov unos dodelimo promenljivoj. To nam je već postala rutina, i verovatno se već pitaš šta tu može poći po zlu. Evo šta - kada te Python bude pitao da uneseš nešto pritisni tipke ctrl-d na tastaturi (ako koristite komandnu liniju u Windowsu - ctrl – z, ali je u IDLE-u ctrl + d, isto kao što sam ranije i napomenuo), i vidi šta se desilo:
>>> while True: 
...     s = input('Vaš unos je: ') 
...     print(s) 
... 
Vaš unos je: Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 2, in <module> 
EOFError 
>>> 
Python je podigao grešku koju je nazvao EOFError, koja nam govori da se uobičajeni simbol za kraj datoteke (koji je predstavljen prečicom ctrl-d na našoj tastaturi) našao na neočekivanom mestu, u pogrešnom trenutku - jednostavno Python ne želi da bude zbunjen, izbacuje grešku i završava sa radom.

15.1 Greške Indeks 15.3 "Hvatanje"
grešaka

Nema komentara:

Pokaži nam svoje mišljenje! Objavi komentar