Exceptions

15.2 Exceptions

Pored grešaka koje možemo načiniti mi, kao programeri, a koje prekidaju izvršavanje programa, postoje i situacije u kojima se dešava neka greška za koju nije kriv naš program, već splet okolnosti (kao na primer – prekidanje rada programa od strane korisnika, ne postojanje fajla koji treba da se otvori i sl.). Na ove okolnosti mi kao programeri ne možemo da utičemo, ali možemo da ih predvidimo. Ali, pre svega toga moramo da ih upoznamo.
Primer će nam biti obična input() funkcija. Mi ćemo da pokušamo da pitamo korisnika nešto, i da njegov unos dodelimo promenljivoj. To nam je već postala rutina, i verovatno se već pitaš šta tu može poći po zlu. Evo šta - kada te Python bude pitao da uneseš nešto pritisni tipke ctrl-d na tastaturi (ako koristite komandnu liniju u Windowsu - ctrl – z, ali je u IDLE-u ctrl + d, isto kao što sam ranije i napomenuo), i vidi šta se desilo:
>>> while True: 
...     s = input('Vaš unos je: ') 
...     print(s) 
... 
Vaš unos je: Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 2, in <module> 
EOFError 
>>> 
Python je podigao grešku koju je nazvao EOFError, koja nam govori da se uobičajeni simbol za kraj datoteke (koji je predstavljen prečicom ctrl-d na našoj tastaturi) našao na neočekivanom mestu, u pogrešnom trenutku - jednostavno Python ne želi da bude zbunjen, izbacuje grešku i završava sa radom.

15.1 Greške Indeks 15.3 "Hvatanje"
grešaka

Primjedbe

Popularno

Kako televizija štetno utiče na Vaše zdravlje finansije?

Da li je TV kviz Slagalica "prevara"?

Tu je novi Qt creator 4.4.0!

Kada prijatelji odlaze

Microsoft objavio - nova verzija Windowsa stiže...

Sitnije promene na blogu...

Opet su se pojavili lažni kuponi brenda "IDEA" na društvenim mrežama

Poslednji pozdrav izgubljenom vremenu

Sistemska greška

Fake poet