Podešavanje zvuka u Ubuntu 11.10

Podešavanje zvuka u Ubuntu 11.10

Podešavanje zvuka je vrlo jednostavno u Ubuntu operativnom sistemu.
U System settings-u kliknemo na ikonicu Sound, otvoriće nam se prozor kao na slici.
U gornjem delu prozora se nalazi klizač Output volume kojim podešavamo jačinu zvuka na zvučnicima.
Ispod toga možemo videti pet kartica.
Na prvoj Sound effects uočljiv je klizač Alert volume - njime podešavamo jačinu zvukova upozorenja (greška u programu itd.).
Ispod biramo, kakav zvuk želimo da nam bude za upozorenja.

Na sledećoj kartici Hardware podešavamo našu nuzičku karticu (ili kartice, ako ih imamo više).
Kada izaberemo željenu karticu (koja će nam tada postati podrazumevan uređaj za puštanje zvuka) potrebno je ispod, u padajućoj listi Profile, izabrati njen način rada.
Napomena: Neće svi načini rada "raditi"... Oni zavise od karakteristika vaše kartice, te, prilikom izbora načina rada, je potrebno kliknuti na dugme Test Speakers, prilikom čega nam se otvara sledeći prozor u kom možemo testirati naše zvučnike da li dobijaju izlaz iz kartice.
Input i Output kartice služe za podešavanja u koji konektor su nam zakačeni mikrofon i zvučnici, ako imamo više muzičkih kartica koju će da koriste i prostornu orijentaciju zvuka (da li je zvuk jači s leve strane ili desne, i za koliko).
U kartici Applications možemo videti koji programi nam trenutno koriste muzičku karticu.

Коментари

Popularno

Audacious - program za slušanje muzike

LibreOffice Calc - program za izradu tabela

Brasero - program za rezanje CD-ova

Bekstvo iz Titela

Minitube - program za praćenje YouTube sadržaja

Idemo

Kako blokirati neželjene oglase koje AdSense pokazuje na Vašoj web lokaciji

Bezimena

Pozadina Bekstva iz titela

Pažljivo sa MS Word dokumentima koje primate putem elektronske pošte