Podešavanje zvuka u Ubuntu 11.10

Podešavanje zvuka u Ubuntu 11.10

Podešavanje zvuka je vrlo jednostavno u Ubuntu operativnom sistemu.
U System settings-u kliknemo na ikonicu Sound, otvoriće nam se prozor kao na slici.
U gornjem delu prozora se nalazi klizač Output volume kojim podešavamo jačinu zvuka na zvučnicima.
Ispod toga možemo videti pet kartica.
Na prvoj Sound effects uočljiv je klizač Alert volume - njime podešavamo jačinu zvukova upozorenja (greška u programu itd.).
Ispod biramo, kakav zvuk želimo da nam bude za upozorenja.

Na sledećoj kartici Hardware podešavamo našu nuzičku karticu (ili kartice, ako ih imamo više).
Kada izaberemo željenu karticu (koja će nam tada postati podrazumevan uređaj za puštanje zvuka) potrebno je ispod, u padajućoj listi Profile, izabrati njen način rada.
Napomena: Neće svi načini rada "raditi"... Oni zavise od karakteristika vaše kartice, te, prilikom izbora načina rada, je potrebno kliknuti na dugme Test Speakers, prilikom čega nam se otvara sledeći prozor u kom možemo testirati naše zvučnike da li dobijaju izlaz iz kartice.
Input i Output kartice služe za podešavanja u koji konektor su nam zakačeni mikrofon i zvučnici, ako imamo više muzičkih kartica koju će da koriste i prostornu orijentaciju zvuka (da li je zvuk jači s leve strane ili desne, i za koliko).
U kartici Applications možemo videti koji programi nam trenutno koriste muzičku karticu.

Primjedbe

Popularno ovog meseca

Gde pronaći novosti sa facebook stranica nakon velike promene koja ga je zadesila?

Dva načina da vratite svoj Windows 10 na fabričke vrednosti

Kako preuzeti video koji je neko postavio na facebook-u bez upotrebe dodatnih programa?

Više neće biti moguć besplatan prelazak na Windows 10

Prijateljski meč ŠK "Titel" - ŠK "Bukovac"

Tu je novi Qt creator 4.4.0!

Kako manipulisati Windows licencom pomoću slmgr komande?

Fake poet

Da li je poželjno biti anoniman na internetu (ili se predstavljati punim imenom i prezimenom)?

Organizacija foldera i fajlova u Linux fajl sistemu