Nije istina

Nije istina

Vraća se sin kući plačući. Gleda ga otac pa ga upita šta se dešava. Sin mu odgovara:
ljudi čekaju voz u grupi, ali svi gledaju u svoje telefone.
"Danas smo imali neki čas na kojem su pričali neki psiholozi. Rekli su nam neke strašne stvari za koje ne znam jesu li istina. Tata, molim te... Tata, jel istina da internet zaglupljuje ljude?" 
Tata mu odgovara:
"WTF? ROFLMAO!"

Коментари