Nova opcija AdSense-a: automatske reklame

Nova opcija AdSense-a: automatske reklame

21. februara 2018. godine je AdSense, jedna od najvećih mreža za oglašavanje u vlasništvu Google-a, načinila jedan od najvećih iskoraka u domenu podešavanja oglasa na nekoj web lokaciji. Naime, njihove "automatske reklame" (auto ad) su postale globalno dostupne web masterima.
Zapravo, auto ad je nastala kao sledeća generacija već postojećeg page level ad sistema, u kom page level ad postaje samo integralni deo novih mogućnosti.
Ideja koja stoji iza novog sistema je automatsko postavljanje oglasa bilo gde na Vašoj stranici pomoću Google-ovog mašinskog učenja, tj web master više ne mora da razmišlja o mestu na kome će postaviti oglas, već će AdSense algoritam proceniti gde ima mesta ili gde je najoptimalnije postaviti oglas u zavisnosti od sadržaja i posetioca.
Iako ovaj novi vid oglasa znatno olakšava posao web developerima jer je potrebno samo jednom da ubace AdSense kod na sajt, (ili po jednom na svaku stranicu u <head> sekciju, u zavisnosti od tehnologije koja pokreće sam sajt) i reklame će se prikazivati na svim stranicama. Ovde se može pojaviti izvesna doza zabrinutosti koja stvara glavoblje: web master gubi kontrolu nad time gde će se prikazivati oglasi. Zapravo, sada oglas može da se prikaže bilo gde na Vašoj stranici, bez obzira na prethodna mesta koja ste predvideli za to. Takođe, algoritam može da postavlja oglase u nekom vremenskom intervalu u toku dana (kada se proceni da je to najoptimalnije vreme), dok onaj ostatak vremena se na vašoj stranici jednostavno neće ni prikazivati. Ova poslednja osobina je nasleđena od page level ad sistema koji je bio predviđen za prikazivanje oglasa na smart telefonima. Pojavile su se i informacije da kod korisnika koji koriste neki od AdBlock softvera sadržaj sajta može da se prikazuje na prilično ružan način i sl.
Za web mastere ipak postoje neke opcije radi finijih podešavanja kako i koji oglasi će se prikazivati:

  • Globalna podešavanja: podešavanja u vezi toga koje reklame želite da se prikazuju,
  • Podešavanja na bazi domena (subdomena): konfiguracija oglasa koje želite da se pokazuju na  Vašim tačno preciziranim domenima ili poddomenima, tj podešavate na kojim URL adresama želite da se prikazuju neki tipovi oglasa.
Oglasi koje trenutno možete podešavati su:

  • Tekstualni i multimedijalni oglasi: ovi oglasi najviše zavise od vremena i ne moraju uvek biti prikazani na Vašem sajtu,
  • Oglasi u fidu: ovi oglasi su trenutno dostupni samo za mobilne uređaje. Predviđeni su da se uklope sa listama članaka na blogovima ili sajtovima,
  • Oglasi u članku: ovi oglasi se mogu pojavljivati između pasusa Vaših dužih tekstova,
  • Sadržaj koji se podudara: ovaj tip oglasa je trenutno dostupan samo za mobilne uređaje. Algoritam analizira sadržaj teksta i na osnovu toga kreira grupe srodnih članaka sa Vašeg sajta. Nakon toga on posetiocima pokazuje sugestije, a između tih sugestija pokazuje i oglase,
Pored ovih novih tipova, ostala su i dva "stara" tipa oglasa, nasleđena iz page level ad sistema:

  • Fiksni i
  • Oglasi u obliku vinjete.

Sve što želite da pročitate u vezi ovih automatskih oglasa možete pronaći na ovoj AdSense stranici pomoći.
Važna stvar na koju vredi obratiti pažnju je ta da ukoliko ste već koristili page level ads sistem, Vi ne treba da uradite nikakvu intervenciju na svom sajtu, već eventualno da podesite neke od opcija, dok ukoliko niste koristili page level ads ipak je potrebno da u okviru AdSense-a generišete kod i ubacite ga na Vaš sajt. Prilikom ovoga, Vi ne morate da uklanjate već postojeće oglasne jedinice, jer će automatski sistem za distribuciju oglasa da ih ukalkuliše, te će na tim postojećim mestima u nekim trenucima ili biti prikazana reklama, ili neće (ukoliko se proceni da pozicija ne odgovara).
Ukoliko koristite AdSense auto ad sistem voleli bi da čujemo i Vaša iskustva u komentarima ispod.

Коментари

Постави коментар