Samilost

Samilost

Jednog dana se motorista vozao po svom gradu. U jednom trenutku nepažnje on udari malenog vrapca koji momentalno pade na put ispred njega.
Budući da je motiorista bio prilično dobrodušan, on zaustavi motor, pogleda vrapca i vidi da je još živ. Zato ga uze, umota u trougaonu maramu i odnese ga kući. Stavi on vrapca u kavez, a pokraj njega mu stavi još hleba i vode, da kada se ovaj osvesti ima šta i da pojede.
Drugo jutro se vrabac probudi, pogleda oko sebe i počne razmišljati:
-Šta je ovo? Rešetke, hleb, voda... Au! Pobogu! Ubio sam onog motoristu!

Коментари