Duhovi - ★★ Fog Developer ★★

Najnovije

☆☆ Blog za ljude koji znaju šta žele ☆☆

06. 05. 2016.

Duhovi


Duhovi

Prolaze kraj njega
I bude mu strah.
Pružaju mu ruke
Ne dodirujući ga.

On lagano beži
U ugao sobe,
Prekrivene glave
Uplašen reži.

Ne brini se, momče,
Ne treba da te je strah.
To su samo reči
Poslednjih ljudi od nas...

1 komentar: