Implementacije Pythona za razne platforme

18.12 Implementacije Pythona za razne platforme

Da li si znao da postoje dva različita aspekta nekog programskog jezika? Jedan aspekt je sam taj programski jezik, a drugi aspekt je softver. Jezik je skup pravila koja nam služe da pišemo programe. Softver je ona stvar koja zapravo i pokreće te programe. 
Kada se programski jezik poveže sa nekim softverom, i tako se dostavlja krajnjem korisniku, to se naziva implementacija. Mi smo pokretali sve programe koje smo koristili u ovom tutorijalu, pomoću softvera koji se naziva CPython. Ime Cpython potiče od skraćenice python – sam programski jezik i C - pisan je u C programskom jeziku, a sem toga, to je i Classical Python interpreter – uobičajeni interpreter Python programskog jezika. 
Ali, Python je veoma popularan, tako da nismo ograničeni samo na ovaj jedan izbor i zato postoje i mnogi drugi softveri koji mogu da pokreću Python programe: 
Jython - Implementacija Python-a za Java platforme. Sa njim ti možeš da koristiš različite Java biblioteke u kombinaciji sa svojim klasama u Python jeziku i obrnuto. 
IronPython - Implementacija Python-a za .NET platforme. Sa njim možeš da koristiš različite .NET biblioteke i klase unutar Python jezika i obrnuto.
PyPy - Implementacija Python-a napisana u - Python-u! Ovo je mali istraživački projekat koji ima za cilj da bi se poboljšao Pythonov interpreter, jer je sam PyPy-ov interpreter napisan u dinamičkom programskom jeziku (za razliku od ostalih, koji su pisani pomoću statičnih jezicika kao što su C ili Java iz primera dve gornje implementacije). 
Stackless Python - Implementacija Python-a koja se koristi u slučajevima kada su ti potrebna thread - bazirana poboljšanja performansi.
Postoje i mnoge druge implementacije, poput CLPython - implementacija napisana u Common Lisp-u ili IronMonkey koji je još nedovršeni port IronPython-a, prilagođen da radi unutar interpretera JavaScript jezika, što bi moglo da posluži da se Python koristi umesto JavaScript-a kako bi se pisali programi za web pretraživače (tzv "Ajax"). 
Svaka od ovih implementacija ima svoje specijalizovane oblasti za rešavanje problema u kojima mogu biti korisne.

18.11.1 Mogućnosti GUI
alata
Indeks 18.13 Funkcionalno
programiranje

Primjedbe

Popularno

Kako televizija štetno utiče na Vaše zdravlje finansije?

Da li je TV kviz Slagalica "prevara"?

Tu je novi Qt creator 4.4.0!

Kada prijatelji odlaze

Microsoft objavio - nova verzija Windowsa stiže...

Opet su se pojavili lažni kuponi brenda "IDEA" na društvenim mrežama

Najgore obrade velikih rock hitova

Sitnije promene na blogu...

Poslednji pozdrav izgubljenom vremenu

Prevelika očekivanja