Preskoči na glavni sadržaj

Tuple

11.2 Tuple 

Problem: Eh, sada... Po tvojim rečima nije baš poželjno da neka stvar bude promenljiva u memoriji računara. Jel to znači da treba da izbegavam liste, i ako treba da ih izbegavam, koja je alternativa?
Odgovor: Rekao sam da to nije poželjno u određenim situacijama, koje su retke. I zbog toga ne, ne treba da izbegavaš liste – one su veoma moćne strukture podataka, pa onda, zašto ne iskoristiti njihovu prednost? Ako ti treba alternativa, koja nije promenljiv tip podataka, ali ima skoro sve osobine kao i liste – tu je! Te alternativne strukture podataka se u Pythonu nazivaju tuple.
Tuple se, kao i liste, koriste za držanje više nezavisnih objekata zajedno, na jednom mestu u tačno određenom rasporedu (što nam govori da je i ovde pozicija objekata bitna, kao i kod lista). Budući da me mrzi da non-stop ponavljam ovo „kao liste“, ti možeš tuple zamisliti kao nešto što je jako slično listama, ali, bez mnogih funkcionalnosti koje ti klasa lista može pružiti. Jedna od glavnih karakteristika tupli je, kao što sam ti već i napomenuo, da su one nepromenljive(isto kao i stringovi), odnosno njenu sadržinu ne možeš da modifikuješ.
Ok, sada kada donekle imaš predstavu čemu služe tuple, daj da vidimo kako se definišu. Tuple se zaista jednostavno definišu: navedemo sve stavke koje želimo da budu u tupli, međusobno ih razdvojimo zarezima, a sve to strpamo unutar zagrada (). 
Znači to izgleda otprilike ovako:
neka_tupla = (prvi_objekat, drugi_objekat)
Ili u interaktivnom promptu:
>>> a = (1, 'moja', 'tupla') 
>>> a 
(1, 'moja', 'tupla') 
>>> type(a) 
<class 'tuple'> 
>>> b = 'moja', 'druga', 'tupla' 
>>> b 
('moja', 'druga', 'tupla') 
>>> type(b) 
<class 'tuple'> 
>>> 
Čekaj malo.... A ova promenljiva b? I to je tupla? Ali, gde su zagrade?
Zagrade su samo opcioni elemenat. Python smatra da je sve što je napisano u jednoj logičkoj liniji i pri tome je razdvojeno sa zarezima – tupla. Ponekad je brže definisati tuplu bez zagrada, ali je ipak pametnije to raditi sa zagradama, jer sebi ili nekom drugom, ko će čitati našu skriptu, jasno dajemo do znanja da je taj skup podataka u stvari jedna tupla.
Tuple se obično koriste u slučajevima kada nam je potrebno da naredba ili neka definisana funkcija treba da obrađuje neki skup različitih vrednosti, koji bi nam bili potrebni na nekom drugom mestu nepromenjeni, pa se korišćenjem tuple osiguravamo da se te vrednosti neće promeniti.
Evo banalan primer kako se tuple mogu koristiti. Hajde da definišemo neke škole.
>>> škole = ('OŠ Dositej Obradović', 'STŠ Mileva Marić-Ajnštajn', 'VŠ Mihajlo Pupin', 'FTN Nikola Tesla') 
>>> 
Promenljiva škole ima vrednost koja je tupla nekih različitih stavki. Ona predstavlja škole u koje si možda išao. Hajde da vidimo koliko ti imaš diploma? Da bi smo to proverili koristićemo len() funkciju  koja će nam dati dužinu tuple. Ovo je moguće zato što je tupla takođe i sekvenca.
>>> len(škole) 
4 
>>> for i in škole: 
...     print(len(i)) 
... 
20 
25 
16 
16 
>>> 
Kada smo kroz tuplu „prošli“ sa for petljom, len() funkcija nam je dala dužinu svakog pojedinačnog elementa.
Ti si sada završio svoje školovanje, ono postaje samo deo tvog životnog iskustva. Znači, sada moramo da kreiramo novu tuplu koja će se zvati životno_iskustvo, i koja će da sadrži neke tvoje osobine koje već poseduješ, zajedno sa školovanjem.
>>> životno_iskustvo = 'lenština', 'pametan', 'nezaposlen', 'u stanju raspada', škole 
>>> len(životno_iskustvo) 
5 
>>> 
Šta se sada desilo? Pa moje životno iskustvo bi trebalo da je veće? 4 zasebne stavke i 4 stavke vezane za školovanje? Zašto mi Python „zakida“ moje teškim trudom i zalaganjem stečeno životno iskustvo?
Zapravo, nije te zakinuo ni za jedan delić tvog iskustva:
>>> životno_iskustvo 
('lenština', 'pametan', 'nezaposlen', 'u stanju raspada', ('OŠ Dositej Obradović', 'STŠ Mileva Marić-Ajnštajn', 'VŠ Mihajlo Pupin', 'FTN Nikola Tesla')) 
>>> 
Da se vratimo mi malo u realnost? Zapamti da tupla koju smestimo unutar neke druge tuple neće izgubiti svoj identitet, drugim rečima, ona će i dalje biti samo tupla, kao jedinstven objekat koji je sačinjen od nekih drugih objekata. Ovo je vrlo važna osobina koju moraš zapamtiti: u Pythonu kada koristimo neki objekat koji je sačinjen od nekih drugih objekata, uvek će to ostati taj objekat – nikada se neće nekim čudom, „raspasti“ na one objekte od kojih je sačinjen! Znači tupla je jedan objekat (koji je sačinjen od više nekih drugih objekata).
Evo i dokaza:
>>> for i in životno_iskustvo: 
...     print('Moje životno iskustvo je', i) 
... 
Moje životno iskustvo je lenština 
Moje životno iskustvo je pametan 
Moje životno iskustvo je nezaposlen 
Moje životno iskustvo je u stanju raspada 
Moje životno iskustvo je ('OŠ Dositej Obradović', 'STŠ Mileva Marić-Ajnštajn', 'VŠ Mihajlo Pupin', 'FTN Nikola Tesla') 
>>> 
Da bi smo pristupili pojedinačnim stavkama unutar tuple tako što navodimo položaj te stavke (koji je broj, ne zaboravi da je prva stavka na položaju broj 0, jer Python broji od 0), koji stavljamo između uglastih zagrada, isto kao što smo radili i sa listama. Ovo se, inače,  naziva operator indeksiranja. Indeksiranje je prisutno u svim tipovima podataka koje su sekvence. Tako ćemo mi pristupiti stavki koja predstavlja naše školovanje u tupli životno_iskustvo, pišući životno_iskustvo[4]:
>>> for i in životno_iskustvo[4]: 
...     print('Završio sam', i) 
... 
Završio sam OŠ Dositej Obradović 
Završio sam STŠ Mileva Marić-Ajnštajn 
Završio sam VŠ Mihajlo Pupin 
Završio sam FTN Nikola Tesla 
>>> 
Pošto operacijom indeksiranja dobijamo samo neki objekat, u našem slučaju dobili smo drugu tuplu, možemo da pristupimo i njenim stavkama direktno – na primer trećoj stavki u okviru ove tuple pišući: životno_iskustvo[4][2].
>>> viša_škola = životno_iskustvo[4][2] 
>>> viša_škola 
'VŠ Mihajlo Pupin' 
>>> 
Sve ovo u vezi indeksiranja je prilično jednostavno, ali kada shvatiš poentu. A da bi shvatio poentu probaj na nekim svojim primerima da radiš indeksiranje stringova, listi, tupli.... Pusti mašti na volju i vežbaj.... 
Reč dve, tri o zagradama: 
Rekao sam ti da su zagrade samo opcija prilikom definisanja tuple, ali da bi uvek trebalo da ih koristimo, kako bi bilo očigledno da je to tupla, jer se tako izbegava konfuzija pri proučavanju izvornog koda. Evo ti jedan neočekivani primer u kom se pojavljuje tupla:
>>> print('a', 'b', 'c') 
a b c 
>>> print(('a', 'b', 'c')) 
('a', 'b', 'c') 
>>> 
U prvom primeru zagrade služe funkciji print() da prikaže tri zasebne stavke, ali ukoliko želimo da su te stavke u stvari tupla – onda nam je potreban još jedan par zagrada, kao što smo u drugom slučaju i napisali. 
Reč, dve, tri o tuplama koje sadrže 0 ili 1 stavku: 
Logikom koju smo koristili prilikom korišćenja lista, praznu tuplu konstruišemo samo praznim zagradama, na primer:
>>> a = () 
>>> a 
() 
>>> type(a) 
<class 'tuple'> 
>>> 
Ali šta je sa tuplom koja treba da sadrži samo jednu stvar?
>>> a = ('usamljen') 
>>> a 
'usamljen' 
>>> type(a) 
<class 'str'> 
>>> 
Pa i nismo dobili ono što smo očekivali... Da bi se definisala tupla sa jednom stavkom moramo navesti oznaku zarez posle prve (i jedine) stavke, tako da Python može da razlikuje kada je nešto tupla, a kada je samo par zagrada koje okružuju neki objekat u nekom izrazu:
>>> a = ('usamljen',) 
>>> a 
('usamljen',) 
>>> type(a) 
<class 'tuple'> 
>>> 
Ako si se susretao sa Perl programskim jezikom: 
Liste koje se nalaze unutar neke druge liste, nikada ne gube svoje osobine, odnosno liste neće biti "izravnate" kao u Perlu. Isto važi i za tuple unutar tuple, ili tupla unutar liste, ili listu unutar tuple, itd. Što se Python-a tiče, oni su samo objekti koji se čuvaju unutar drugog objekta, i to je cela filozofija.

11.1.2 Povratak
na liste
Indeks 11.3 Rečnici

Diskusija

Ovo je mesto za predloge, sugestije, kritike....
Zato, druže, hitno pošalji komentar

Najčitanije ovog meseca

Elektronska nacija

Elektronska nacija Šta se to oko mene dešava? I tako se ništa ne reševa? Ogromna količina informacija I nova elektronska nacija.
Možda sam hteo nešto da napišem A ne mogu da komentarišem. Ne znam šta od tog da očekujem Pa zato sve to redom psujem.
Sada za neki lajk, komentar i šer Takmiče se mačak i ker. To su te nove vibracije... Koje šalju elektronske nacije.
Nerešivi problemi više ne postoje, Mudre misli sad lajkove broje. Kažu da budućnost nam je Sačinjena od tridesetdvobitne boje.
Ako misliš da je elektronska nacija Samo jedna velika manipulacija, Odmah možeš početi nešto piti Ili nad sudbinom suze liti.
Odavno smo prešli taj prag, Kog su čuvali i Bog i Vrag. Nije baš ni to neka senzacija Da tu je elektronska nacija.

Pozadina Bekstva iz Titela

Pozadina "Bekstva iz Titela" Uspomene su ono što nas pokreće. One su začin koji daje ukus papazjaniji od života koju sami pravimo. Događaji koji nas često kroz život prate bivaju na neki način zaboravljeni,  zauvek odbačeni... Kao da nikada nisu bili deo nas.
Međutim, kada se dohvatimo metle kojom čistimo svoja sećanja, razgrćući paučinu zaborava, često pronađemo i davno zaboravljenu boju osećanja koja su nekada postojala, a koja su do tad samo čučala negde zabačena u nama. Prekrasna osećanja koja su nekada davala smisao svemu mi na kraju prekrijemo patinom nebitnih svakodnevnih sitnica.
A ta osećanja su naš vremeplov. Čim ih nađemo dobijamo moć da se vratimo kroz vreme i da ponovo proživimo sve one lepe i ružne stvari. Na žalost, nemamo moć da ih i menjamo. Poneki put vraćam svoje vreme unazad... Zanimljiva mi je bila cela priča koja stoji iza  nikada dovršene pesme "Bekstvo iz Titela". Vredi li ta priča? Ne znam... Meni je draga. Mali biser pronađen ispod sloja …

Najzanimljivija prevara - Paracetamol zaražen?

Najzanimljivija prevara - Paracetamol zaražen? Ne prođe dan a da se ne naleti na neku "prevaru". Naravno, kao i uvek, prevareni bivaju oni koji traže prevare kod nekih drugih prevaranata koji 100% varaju i vrše prevare 😀 (ma koliko ovo čudno zvuči, ova rečenica je istinita). Elem, uzrok za ovaj tekst je panična informacija koja se pojavila na društvenim mrežama i koja se širi brzinom munje, ostavljajući pustoš za sobom. A informacija je: Pazite da ne uzmete paracetamol koji piše P / 500 !!! OK! Primljeno, a zašto da ne uzimamo Paracetamol?
Pazite da ne uzmete paracetamol koji piše P / 500. To je novi, veoma beli i sjajni paracetamol, doktori savetuju da sadrži virus „Machupo“, koji se smatra jednim od najopasnijih virusa na svetu, sa visokom smrtnošću stopa...
(itd, tipa deli dalje, važno obaveštenje i sl... vidi sliku) Međutim, da li je ovo upozorenje validno? Da li je stvarno opasno uzimati paracetamol? Ne, ovo je prevara.... Evo i zašto Iako na oko deluje kao sasvim is…

Code::Blocks IDE - najbolja alternativa Microsoft Visual Studiju

Code::Blocks IDE - najbolja alternativa Microsoft Visual Studiju Za razliku od operativnih sistema baziranih na linuxu, Microsoft-ovi i Apple-ovi sistemi imaju zaista malo izbora u ponudi kada su u pitanju razvojni alati. Naime, na ovim platformama ste vezani za razvojne alatke koje su i predviđene za samo te sisteme i proizvode ih isti oni koji kreiraju i sam sistem.
Nije problem u vezi kvaliteta tih alatki (na primer: za Windows programere Visual Studio nema premca) već su u pitanju i neki drugi faktori, kao na primer: Mogućnost izbora između više mogućnosti,Kreiranje multiplatformskih aplikacija,Lakoća održavanja alata,Sistemski resursi potrebni za čuvanje i pokretanje alata,Lakoća korišćenja alata,Lako podešavanje alata itd. Većina ljudi koji rade na proizvodnim mašinama u nekoj firmi će se nasmejati na prethodne stavke jer se većina odgovora nađe u zahtevima klijenata. Ali postoje kategorije kojima ovo može bitno. Neke od njih su: učenici i studenti, developeri koji nisu zaposlen…

Kako manipulisati Windows licencom pomoću slmgr komande?

Kako manipulisati Windows licencom pomoću slmgr komande? Microsoft-ov operativni sistem je bogat grafičkim opcijama kojima je moguće brzo i efikasno manipulisati aktivacijom samog operativnog sistema. Ali, ukoliko ste napredan korisnik, verovatno želite da imate neku moćniju alatku - a upravo to je slmgr.vbs! Ova alatka se pokreće iz komandne linije. Nju ne treba preuzimati sa neke lokacije na internetu jer je već uključena u sam Windows. Sama komanda ima mnogo moćnije opcije nego alat koji se nalazi u Settings aplikaciji pod delom Update & Security u odeljku Activation. Da bi smo koristili ovu komandu, prvo što treba da uradimo je da otvorimo terminal komandne linije kao administrator. To radimo tako što ćemo otvoriti start meni i potražiti termin "command prompt" i kada nam ponudi dve opcije, izabrati onu "run as admin". Ako koristite Windows 10 do ovoga možete doći desnim klikom na start i biranjem opcije "Command Prompt (Admin)", kao na slici ispo…

Nova opcija AdSense-a: automatske reklame

Nova opcija AdSense-a: automatske reklame 21. februara 2018. godine je AdSense, jedna od najvećih mreža za oglašavanje u vlasništvu Google-a, načinila jedan od najvećih iskoraka u domenu podešavanja oglasa na nekoj web lokaciji. Naime, njihove "automatske reklame" (auto ad) su postale globalno dostupne web masterima. Zapravo, auto ad je nastala kao sledeća generacija već postojećeg page level ad sistema, u kom page level ad postaje samo integralni deo novih mogućnosti. Ideja koja stoji iza novog sistema je automatsko postavljanje oglasa bilo gde na Vašoj stranici pomoću Google-ovog mašinskog učenja, tj web master više ne mora da razmišlja o mestu na kome će postaviti oglas, već će AdSense algoritam proceniti gde ima mesta ili gde je najoptimalnije postaviti oglas u zavisnosti od sadržaja i posetioca. Iako ovaj novi vid oglasa znatno olakšava posao web developerima jer je potrebno samo jednom da ubace AdSense kod na sajt, (ili po jednom na svaku stranicu u <head> sekci…

Referalni spam (za blogger-e)

Referalni spam (za blogger-e) Skoro svi blogeri, koji tek počinju da bloguju koristeći Blogger platformu, koriste Blogger-ov ugrađeni alat za praćenje statistike.
U početku je prirodna pojava da bloger ima slabu posećenost svojih tekstova. To je sasvim logično, jer blog još nije indeksiran od strane pretraživača interneta i ne postoje podeljeni linkovi ka njemu. Ovo može biti zaista razočaravajuće za ljude koji su novi u ovoj oblasti, jer će primetiti da najviše poseta dolazi sa društvenih mreža od strane malog broja njihovih prijatelja. Međutim, ovo nije tekst koji će novim blogerima pomoći oko bolje pozicije u pretrazi ili povećanju broja poseta! Ovo je tekst o pojavi zbog koje neiskusnom blogeru srce može da zaigra i zatreperi od ushićenja ili sreće, ali se zapravo radi o - prevari! Ugrađena Blogger-ova statistika Statistika nije tačna nauka. Ona služi samo da bi se izvodili neki zaključci tipa gde smo sada ili u kom pravcu treba da se krećemo. Pomaže nam da vidimo šta smo uradili…

❄ Срећно Бадње вече и Божић! ❄

❄ Срећно Бадње вече и Божић! ❄

Joe Job napad

Joe Job napad Pre par dana sam napisao tekst koji govori o pitanjima da li i kada je poželjno biti anoniman na internetu, pa nastavljajući u tom smeru, sada Vam predstavljam još jedan tekst koji se bavi nekim (mogućim) problemima sa kojim se možete susresti ako ste neoprezni na tom istom internetu.
Zamislite sebe u sledećoj situaciji: Priča Budite se iz prelepog sna i osećate se presrećno! Juče ste uspeli da sklopite svoj "posao snova", a gledajući kroz prozor u veselo i razigrano prolećno sunce, planirate kako ćete, odmah nakon posla, ostatak tog divnog dana provesti negde u prirodi zajedno sa svojim voljenim bićem. Na putu ka poslu se smeškate deci koja prolaze kraj Vas idući u školu, a toplina prvih prolećnih zraka sunca Vam lagano i nežno miluje ozareno lice.
Stigli ste malo ranije na posao i u kancelariji zatičete pospanog kolegu. Pošto ste dobe volje, koristite  tu priliku da mu date predlog, koji iznosite uz široki osmeh: Vi ćete da odete da kuvate kafu ali pod uslovom …

Kako podesiti sigurnu konekciju i kako se izboriti sa mešovitim sadržajem na Vašem Blogger blogu?

Kako podesiti sigurnu konekciju i kako se izboriti sa mešovitim sadržajem na Vašem Blogger blogu? U 2018g. je pojam kompjuterske sigurnosti dovoljno sazreo, kako među ljudima koji kreiraju programe i sadržaje, tako i među običnim korisnicima. Kreatori programa koriste sve raspoložive resurse kako bi krajnjeg korisnika osigurali od raznih internet pretnji, najčešće putem vizuelnih ili audio obaveštenja, blokiranja određenih sadržaja i sl. Sa druge strane, kreatori sadržaja najčešće svojom nepažnjom ili neznanjem dovedu sebe u položaj da njihov sadržaj bude označen kao nesiguran. Za krajnjeg korisnika je najbitniji jedan od prvih znakova bezbednosti - sigurna konekcija. On tu sigurnu konekciju prepoznaje tako što se ona odvija putem linkova koji počinju sa https:// (umesto pređašnjih http://). Podaci koji se šalju putem ovakvih linkova su osigurani TLS protokolom, tj oni su (između ostalog) enkriptovani. Koliko je važno da vaša konekcija bude sa prefiksom https govori i činjenica da na…