Liste - ★★ Fog Developer ★★

Najnovije

☆☆ Blog za ljude koji znaju šta žele ☆☆

23. 01. 2014.

Liste

11.1 Liste 

Ovo je prva struktura podataka koju želim da ti objasnim, ne zato što je nešto kao, laka, ili jednostavna, već – zato što si je već sreo na mnogo mesta, a da to nisi ni znao!
Liste su strukture podataka koje u sebi sadrže kolekciju nekih objekata koji su u njoj raspoređeni po nekom određenom redosledu (prvi objekat, drugi itd...), što govori da je pozicija svakog pojedinačnog objekta unutar liste bitna. Uprošćeno rečeno mi možemo da čuvamo neki niz različitih objekata (funkcije, promenljive, stringovi, brojevi, ili čak i neku drugu listu ili strukturu podataka!) unutar liste. Najprostiju listu možeš lako sebi da predstaviš tako što ćeš zamisliti spisak koji praviš kada ideš u kupovinu, u kom ćeš izlistati sve proizvode koje želiš, s tim što bi ti, verovatno, svaku stavku napiso u posebnom redu, dok bi u Python-u bilo dovoljno samo staviti zarez između njih. 
Lista je u Pythonu predstavljena kao spisak objekata, razdvojen zarezima, koji se nalazi između uglastih zagrada:
[prvi_objekat, drugi_objekat]
Ako je ovako definisana, Python će tačno da te razume, i shvatiće da mu govoriš da je u pitanju neka lista. Koja lista? Pa gle čuda... Čak je i lista samo jedan podatak, koga možemo dodeliti nekoj promenljivoj! Šta više, sve strukture podataka, iako su skupine podataka na jednom mestu su na kraju – samo jedan podatak. Ajde da razjasnim ovo:
>>> def poster(): 
...     pass 
... 
>>> a = 6 
>>> b = 'aca' 
>>> lista = [poster, a, b, 45, 'program'] 
>>> lista 
[<function poster at 0xb6dc11ec>, 6, 'aca', 45, 'program'] 
Kada smo napravili neku listu, možemo da joj dodajemo, uklanjamo, menjamo ili pretražujemo sve stavke od kojih je sačinjena. Budući da možemo da dodajemo ili uklanjamo stvari unutar liste, sledi jedna vrlo važna osobina ove strukture podataka: liste su promenljiv (mutable) tip podataka (za razliku od na primer stringova, koji to nisu!), drugim rečima, ovaj tip podataka može biti direktno promenjen u memoriji računara (što deluje super, na prvi pogled, ali ume da izazove i neke neželjene posledice, ukoliko ne pazimo). Ali o ovome ćemo malo kasnije.
Takođe, kada sam ti objašnjavao da je u listama bitan redosled objekata, jasno je da iz toga proizilazi da su i liste, kao i stringovi – sekvence!

11 Strukture podataka Indeks 11.1 Predstavljanje objekata
i klasa

Nema komentara:

Pokaži nam svoje mišljenje! Objavi komentar