Komentari i još malo o pisanju Python programa

6.4 Komentari i još malo o pisanju Python programa

Komentari su svaki tekst koji pišemo sa desne strane # simbola i uglavnom ih koristimo kao napomenu za druge programere koji žele da čitaju naš program.
Šta to znači – jednostavno, Python kada naleti na znak # u našem programu, on čitav taj red preskoči jer zna da nije namenjen njemu, već nekom drugom, i kreće sa izvršavanjem sledećeg reda programa.
Znači – kada stavimo znak # - mi Pythonu kažemo „ignoriši ovo i nastavi iz sledećeg reda“.
Budući da mu kažemo to što kažemo, logika kaže da onda i u nekom redu posle neke naredbe možemo da postavimo # sa komentarom. Na primer:
print('radi ovo')   # Obična naredba posle koje ide komentar. 
Sem toga, videćeš još čudnih mesta, na kojima se komentari nalaze. I to za koji tren!
Primeti još nešto – Python ignoriše sve posle znaka #. Pa to znači da ako nam neki deo programa pravi problem, a sam program može da radi bez tog dela, mi možemo jednostavno da „dopišemo“ # ispred problematične linije i – ona se neće izvršiti! Npr:
# print('ovo neradi!)
neće odštampati ništa na ekranu....
Hm... Ali #! /usr/bin/env python3 , šta je sa tim linux trikom?
Ta linija je specijalna, zapravo  sam znak #! je specijalan (ima i gomilu imena koje mu ljudi daju: hashbang, shabang, bashbang.....) i on govori operativnom sistemu čemu služi fajl, zato je i napisan kao prva linija u fajlu. Sa druge strane # je znak koji nešto govori (npr. „beži od mene, pogana zmijo!“) Pythonu.
Za ljude koji još nisu shvatili šta će im, evo ukratko: koristite komentare slobodno, koliko god možete, da bi: 

  • objasnili pretpostavke (# Mislim da je ovo najbrži način....)
  • objasnili važne odluke (# Ako ostavim cigarete....)
  • objasnili važne detalje (# Ako odradi ovo, program će se raspasti)
  • objasnili probleme koje pokušavate da rešite (# Kao i svaka MIS univerzuma, želim da rešim probleme rata i gladi u svetu...)
  • objasnili probleme koje ste pokušavali da izbegnete u svom programu (# Ovaj program izbegava da nosi naočare...)
  • itd .....
Koliko su komentari korisni za (retke) čitaoce tvog programa (kako bi mogli da razumeju šta taj program, u stvari, radi), toliko su korisni i za tebe! Zamisli, taj čitalac programa možeš biti i ti - ali posle šest meseci ili čak par godina! (♫♫ A zaborav je teška boooljkaaaa... ).
No, kad smo se već „dotakli“ teme pravilnog pisanja programa trebalo bi da znate i sličnosti, kao i razlike između tvog viđenja programa koji pišeš i onoga šta Python vidi da si napisao!

6.3 Davanje imena
promenljivima
Indeks 6.4.1 Logička
i fizička linija

Primjedbe

Popularno

Kako televizija štetno utiče na Vaše zdravlje finansije?

Da li je TV kviz Slagalica "prevara"?

Tu je novi Qt creator 4.4.0!

Kada prijatelji odlaze

Microsoft objavio - nova verzija Windowsa stiže...

Opet su se pojavili lažni kuponi brenda "IDEA" na društvenim mrežama

Najgore obrade velikih rock hitova

Sitnije promene na blogu...

Poslednji pozdrav izgubljenom vremenu

Ne, Marlboro ne deli besplatne cigarete!