Komentari i još malo o pisanju Python programa - ★★ Fog Developer ★★

Najnovije

☆☆ Blog za ljude koji znaju šta žele ☆☆

15. 01. 2014.

Komentari i još malo o pisanju Python programa

6.4 Komentari i još malo o pisanju Python programa

Komentari su svaki tekst koji pišemo sa desne strane # simbola i uglavnom ih koristimo kao napomenu za druge programere koji žele da čitaju naš program.
Šta to znači – jednostavno, Python kada naleti na znak # u našem programu, on čitav taj red preskoči jer zna da nije namenjen njemu, već nekom drugom, i kreće sa izvršavanjem sledećeg reda programa.
Znači – kada stavimo znak # - mi Pythonu kažemo „ignoriši ovo i nastavi iz sledećeg reda“.
Budući da mu kažemo to što kažemo, logika kaže da onda i u nekom redu posle neke naredbe možemo da postavimo # sa komentarom. Na primer:
print('radi ovo')   # Obična naredba posle koje ide komentar. 
Sem toga, videćeš još čudnih mesta, na kojima se komentari nalaze. I to za koji tren!
Primeti još nešto – Python ignoriše sve posle znaka #. Pa to znači da ako nam neki deo programa pravi problem, a sam program može da radi bez tog dela, mi možemo jednostavno da „dopišemo“ # ispred problematične linije i – ona se neće izvršiti! Npr:
# print('ovo neradi!)
neće odštampati ništa na ekranu....
Hm... Ali #! /usr/bin/env python3 , šta je sa tim linux trikom?
Ta linija je specijalna, zapravo  sam znak #! je specijalan (ima i gomilu imena koje mu ljudi daju: hashbang, shabang, bashbang.....) i on govori operativnom sistemu čemu služi fajl, zato je i napisan kao prva linija u fajlu. Sa druge strane # je znak koji nešto govori (npr. „beži od mene, pogana zmijo!“) Pythonu.
Za ljude koji još nisu shvatili šta će im, evo ukratko: koristite komentare slobodno, koliko god možete, da bi: 

  • objasnili pretpostavke (# Mislim da je ovo najbrži način....)
  • objasnili važne odluke (# Ako ostavim cigarete....)
  • objasnili važne detalje (# Ako odradi ovo, program će se raspasti)
  • objasnili probleme koje pokušavate da rešite (# Kao i svaka MIS univerzuma, želim da rešim probleme rata i gladi u svetu...)
  • objasnili probleme koje ste pokušavali da izbegnete u svom programu (# Ovaj program izbegava da nosi naočare...)
  • itd .....
Koliko su komentari korisni za (retke) čitaoce tvog programa (kako bi mogli da razumeju šta taj program, u stvari, radi), toliko su korisni i za tebe! Zamisli, taj čitalac programa možeš biti i ti - ali posle šest meseci ili čak par godina! (♫♫ A zaborav je teška boooljkaaaa... ).
No, kad smo se već „dotakli“ teme pravilnog pisanja programa trebalo bi da znate i sličnosti, kao i razlike između tvog viđenja programa koji pišeš i onoga šta Python vidi da si napisao!

6.3 Davanje imena
promenljivima
Indeks 6.4.1 Logička
i fizička linija

Nema komentara:

Pokaži nam svoje mišljenje! Objavi komentar