Klase - ★★ Fog Developer ★★

Najnovije

☆☆ Blog za ljude koji znaju šta žele ☆☆

29. 01. 2014.

Klase

14.2 Klase 

Problem: Da li je ovo gore realan primer? Mogu li ga napisati u skripti, kako bi nešto konkretno radio za mene.
Odgovor: Manje više jeste, ali sa druge strane i nije. U ovom trenutku, sa tvojim znanjem bi bilo isuviše ambiciozno krenuti u takav poduhvat. Kao i kod svega drugog, mi moramo da počnemo od početka, i zato moramo krenuti prvo od najjednostavnije moguće klase, da bi se videlo, i osetilo kako sve funkcioniše, a potom, kako ti znanje raste, možeš graditi i kompleksne stvari.
Za početak, hajde da vidimo kako se stvara neka nova klasa. Znamo da treba da koristimo naredbu class, praćenu željenim imenom klase. Zatim ćemo kreirati neki uvučen blok koji je telo te klase. Budući da želimo najjednostavniju klasu, kao i kod funkcija, želimo da nam ovaj blok bude prazan, i to postižemo pomoću naredbe pass (za koju smo rekli da ne radi ništa). 
>>> class Sekretarica: 
...     pass 
... 
>>> 
Sledeće što želim da uradim je da kreiram neke objekte (instance) ove klase. To postižem tako što  nekoj promenljivoj dodeljujem vrednost koristeći ime klase praćeno zagradama (čemu nam služe zagrade ću te naučiti u jednom od sledećih odeljaka ovog tutorijala). Da bih izvršio proveru, da ovi objekti zaista postoje, mi ćemo jednostavno prikazati promenljivu:
>>> Milan = Sekretarica() 
>>> Đorđe = Sekretarica() 
>>> print(Milan) 
<__main__.Sekretarica object at 0xb6fd896c> 
>>> print(Đorđe) 
<__main__.Sekretarica object at 0xb6fd89cc> 
Python prompt nam je pružio odgovor da sada imamo instance (objekte) klase Sekretarica učitane u  __main__ modul (naš glavni program, ili u ovom slučaju interaktivni prompt). 
Obrati pažnju na dodatnu informaciju koju nam je Python pružio – object at. To je adresa mesta u memoriji računara u kojoj je Python sačuvao objekat, i koja govori da je sada objekat i fizički prisutan i spreman za neki rad. Ova adresa nije ista na mom, ili tvom računaru, jer se objekat skladišti na lokaciju koja je u tom trenutku slobodna. Takođe, ne zaboravi da je ovo lokacija radne memorije računara, a ne neke trajne. Ako isključimo računar – ovog objekta više nema!

14.1 Promenljiva self Indeks 14.3 Metode

Nema komentara:

Pokaži nam svoje mišljenje! Objavi komentar