Interpretiran

3.2.6 Interpretiran

Šta ovo, u stvari, znači?
Pa prosto je....
Vaš računar razume samo 0 i 1, što za njega predstavlja ima struje, nema struje, tačno, netačno. U suštini, sve (filmovi, muzika, slike...) za računar su samo zbrčkana papazjanija oznaka nula i jedinica. 
Da bi „pričao“ sa računarom, moraš govoriti jezikom 0 i 1, što zapravo, i nije toliko praktično. Upravo zato i postoje programski jezici! Jednostavno napišeš program, a na programskom jeziku je da prevede taj program računaru (tj da mu pošalje gomilu 0 i 1 koje su oznake i operacija, ali i podataka koje će ovaj da obradi na zadati način.
I zato imamo ovakvu situaciju:
Postoje jezici, pri čijem korišćenju, na kraju procesa, moraš da sam odradiš kompajliranje ili prevođenje na „jezik nula i jedinica“, što, ako ste negde napravili grešku, može da stvori glavobolju (a da e pričam o drastičnom gubljenju vremena)!
Programi koji su pisani jezicima koji zahtevaju kompajliranje, kao što su npr. C ili C++, se konvertovani iz izvornog jezika (odnosno C-a ili C++-a) na jezik kojim govori tvoj računar (binarni kod tj. nule i jedinice) koristeći poseban program - kompajler sa različitim oznakama i opcijama. Kada pokreneš takav program, linker/loader softver kopira program sa hard diska u memoriju i tada ga isporučuje računaru kako bi ga ovaj pokrenuo. 
Pri pokretanju programa pisanog u Python-u, sa druge strane, ne treba kompajliranje u binarni kod. Ti samo pokreneš program direktno! U suštini, Python (ne jezik, već softver u kome je pisan) pretvara izvorni kod tvog programa u neki srednji oblik, koji se zove bytecode (bajtkod), ali to čini samo jednom, ukoliko ga ne menjate, a zatim pokreće nešto što se zove Virtuelna Mašina (o njoj ne moraš uopšte ni da misliš, ugrađena je u sam Python) koja prevodi taj bytecode u jezik računara.
Ova papazjanija, koja ti verovatno nije jasna, pa možeš, u suštini, da je zaboraviš dok ti ne zatreba, znači samo da je korišćenje Python-a mnogo lakše, jer ne morate da brinete o kompajliranju programa, već ga napišete – pokrenete, ako ne valja, opet ispravite – pokrenete (sam Python će odraditi većinu posla za tebe). Ovo takođe znači da je Python program prenosiv sa platforme na platformu, i da možeš samo da kopiraš program na drugi računar (na kom je instalirana neka verzija Python-a, bez toga ne može!) i on će da, jednostavno,  radi.

3.2.5 Portabl Indeks 3.2.7 Objektno
orijentisan

Коментари

Popularno

Audacious - program za slušanje muzike

LibreOffice Calc - program za izradu tabela

Brasero - program za rezanje CD-ova

Bekstvo iz Titela

Minitube - program za praćenje YouTube sadržaja

Idemo

Kako blokirati neželjene oglase koje AdSense pokazuje na Vašoj web lokaciji

Bezimena

Pozadina Bekstva iz titela

Pažljivo sa MS Word dokumentima koje primate putem elektronske pošte