Interpretiran - ★★ Fog Developer ★★

Najnovije

☆☆ Blog za ljude koji znaju šta žele ☆☆

05. 01. 2014.

Interpretiran

3.2.6 Interpretiran

Šta ovo, u stvari, znači?
Pa prosto je....
Vaš računar razume samo 0 i 1, što za njega predstavlja ima struje, nema struje, tačno, netačno. U suštini, sve (filmovi, muzika, slike...) za računar su samo zbrčkana papazjanija oznaka nula i jedinica. 
Da bi „pričao“ sa računarom, moraš govoriti jezikom 0 i 1, što zapravo, i nije toliko praktično. Upravo zato i postoje programski jezici! Jednostavno napišeš program, a na programskom jeziku je da prevede taj program računaru (tj da mu pošalje gomilu 0 i 1 koje su oznake i operacija, ali i podataka koje će ovaj da obradi na zadati način.
I zato imamo ovakvu situaciju:
Postoje jezici, pri čijem korišćenju, na kraju procesa, moraš da sam odradiš kompajliranje ili prevođenje na „jezik nula i jedinica“, što, ako ste negde napravili grešku, može da stvori glavobolju (a da e pričam o drastičnom gubljenju vremena)!
Programi koji su pisani jezicima koji zahtevaju kompajliranje, kao što su npr. C ili C++, se konvertovani iz izvornog jezika (odnosno C-a ili C++-a) na jezik kojim govori tvoj računar (binarni kod tj. nule i jedinice) koristeći poseban program - kompajler sa različitim oznakama i opcijama. Kada pokreneš takav program, linker/loader softver kopira program sa hard diska u memoriju i tada ga isporučuje računaru kako bi ga ovaj pokrenuo. 
Pri pokretanju programa pisanog u Python-u, sa druge strane, ne treba kompajliranje u binarni kod. Ti samo pokreneš program direktno! U suštini, Python (ne jezik, već softver u kome je pisan) pretvara izvorni kod tvog programa u neki srednji oblik, koji se zove bytecode (bajtkod), ali to čini samo jednom, ukoliko ga ne menjate, a zatim pokreće nešto što se zove Virtuelna Mašina (o njoj ne moraš uopšte ni da misliš, ugrađena je u sam Python) koja prevodi taj bytecode u jezik računara.
Ova papazjanija, koja ti verovatno nije jasna, pa možeš, u suštini, da je zaboraviš dok ti ne zatreba, znači samo da je korišćenje Python-a mnogo lakše, jer ne morate da brinete o kompajliranju programa, već ga napišete – pokrenete, ako ne valja, opet ispravite – pokrenete (sam Python će odraditi većinu posla za tebe). Ovo takođe znači da je Python program prenosiv sa platforme na platformu, i da možeš samo da kopiraš program na drugi računar (na kom je instalirana neka verzija Python-a, bez toga ne može!) i on će da, jednostavno,  radi.

3.2.5 Portabl Indeks 3.2.7 Objektno
orijentisan

Nema komentara:

Pokaži nam svoje mišljenje! Objavi komentar