Instalacija na Mac OS X-u - ★★ Fog Developer ★★

Najnovije

☆☆ Blog za ljude koji znaju šta žele ☆☆

11. 01. 2014.

Instalacija na Mac OS X-u

4.2 Instalacija na Mac OS X-u 

Ako si korisnik Mac OS X-a:
Otvori terminal pritiskom na kombinaciju tastera Command+Space na tastaturi (što će ti otvoriti Spotlight pretragu), kucaj Terminal i pritisni Enter. 
Instaliraj Homebrew kucanjem: 
ruby -e "$(curl -fsSkL raw.github.com/mxcl/homebrew/go)" 
Zatim instaliraj Python 3 kucajući: 
brew install python3 
Sada probaj
python3
4.1.2 Pokretanje
Python konzole
Indeks 4.3 Instalacija
na linux-u

Nema komentara:

Pokaži nam svoje mišljenje! Objavi komentar