Organizacija foldera i fajlova u Linux fajl sistemu - ★★ Fog Developer ★★

Najnovije

☆☆ Blog za ljude koji znaju šta žele ☆☆

06. 02. 2012.

Organizacija foldera i fajlova u Linux fajl sistemu

Organizacija foldera i fajlova u Linux fajl sistemu

"Jao, kakva je ovo papazjanija??!"
"Gde je ovde bilo šta što mi treba??"
"Ne mogu da se snađem! Šta sve ovo znači??"
"Otvorio/la sam fajl sistem i kompjuter mi tu pokazuje gomilu nekih foldera, i ne znam šta je šta..."
Pa stanite malo... Da li ste ikad otvorili u Windows-u folder system ili system32 i tamo znali šta je šta?!
U Linux-u se, zapravo, čak je i lakše se snaći!
Potrebno je samo malo poznavati kako sistem "radi" s fajlovima, gde ih drži, i na šta se određeni folderi odnose i čemu služe...
Ono što je zanimljivo kod linux-a je to da gotovo sve ove foldere možete napraviti pre instalacije i kasnije (ili tokom instalacije) ih samo "ubaciti" (mount-ovati)...
Nego da mi pređemo na opis.

/  - ovo je tzv root folder: mesto na kom sve počinje, mesto sa kog možete otići bilo gde u sistemu

/bin - Tu su smešteni programi koji su potrebni sistemu da bi se mogao "podići" i normalno funkcionisati, tu ćete naći i najčešće korišćene komande potrebne za rad u terminalu.


/boot - Tu se nalazi jezgro sistema (Linux kernel) i njegova "slika" koja se u toku podizanja sistema učitava u RAM. Takođe, tu se nalaze i konfiguracijski fajlovi za bootloader (GRUB).


/dev - Na ovom mestu se nalaze svi vaši uređaji-naime, kod Linux-a važi pravilo "Sve je fajl", tako da ovde možete videti sav prepoznat hardver u vidu nekih fajlova!


/etc - Ovaj folder sadrži konfiguracijske fajlove, "skripte", koji utiču na ponašanje sistema, bez obzira koji ga korisnik koristi. U ovom folderu su skoro sve fajlove možete otvoriti pomoću tekst editor programa, tako da u Linux-u nema tajni!


/home - Ovo je mesto za Vas. U ovom folderu se nalaze Vaši fajlovi, podešavanja i ostalo.... Ako ima više korisnika računara, ovaj folder će imati za svakog od njih podfolder s njihovim imenima. Svakom korisniku je dozvoljeno da koristi samo folder čiji je on "vlasnik".


/lib - Ovaj folder sadrži fajlove koji su potrebni jezgru sistema za rad, opis ovih fajlova je najsličniji opisu .dll fajlova u Windowsu.


/lost+found - Kada kreiramo particije, sistem im automatski dodeljuje po jedan ovakav folder. U normalnim uslovima, kada sve funkcioniše kako treba, ovaj folder je prazan. Ukoliko nam se sistemu nešto "gadno" desi (najčešće sa hard diskom) u ovom folderu vredi potražiti neke stvari.


/media - Kada ubacimo CD, DVD, USB ili prikačimo neki drugi Hard Disk, u ovom folderu ćemo potražiti njihov sadržaj (ukoliko nam autoplay zakaže). Na ovom mestu je njihov mount point.


/mnt - Ako nekom od pomenutih uređaja iz /media sistem nije uredio da se automount-uju (slično kao autoplay), već mi to moramo manuelno da uradimo, oni će se naći ovde.


/opt - Ovaj folder možete koristiti da u njega instalirate neki dodatni softver (sa interneta, kupljen), najčešće programe koji se ne mogu naći u Software Centru.


/proc - Sadržinu ovog foldera je najlakše objasniti rečima "Virtuelni fajlsistem". Fajlovi koji se nalaze u njemu su u stvari "kanali" kojima jezgro sistema komunicira s uređajima. Ako želite, možete pogledati kako jezgro "vidi" vaš kompjuter.


/root - Jedini korisnik koji nema svoj folder u /home je root korisnik. To je superuser (slično kao u Windowsu Administrator) - njemu je dozvoljeno da koristi/modifikuje/kreira/briše gotovo sve fajlove! Ovaj folder je predviđen za "lične stvari" tog korisnika.


/sbin - Folder koji sadrži programe koji su od vitalnog značaja za funkcionisanje sistema. Ovi programi su predviđeni da ih koristi superuser tj gorepomenuti root korisnik.


/srv - folder koji može da sadrži podatke potrebne za servise tipa HTTP ili npr FTP.


/sys - Još jedan virtuelni fajl sistem koji služi da kernel "vidi" naš sistem.


/tmp - Ovo je mesto gde programi ostavljaju svoje privremene fajlove potrebne za njihovo trenutno funkcionisanje. Obično se prilikom gašenja računara ovaj folder prazni.


/var - Ovo je folder koji se "neprestano" menja - tj promena fajlova je dinamična u vremenu, koristi se za razne baze podataka, mejl itd. Njegov sadržaj je veoma koristan, a jedan od najkorisnijih foldera je /var/log/ čiji sadržaj moramo s vremena na vreme da pogledamo, jer se u njemu nalaze svi log-ovi našeg sistema.


/usr - Ovo je verovatno najveći folder u Vašem fajl sistemu.Predviđen je da sadrži sve fajlove i programe koji su pod kontrolom "običnih" korisnika.
Kada ga otvorite, videćete da su folderi u njemu relativno slično raspoređeni i da su im nazivi isti kao u samom file sistemu. Zanimljivi folderi ovde su:

/usr/bin - Folder u kome su instalirani svi Vaši programi, može da sadrži hiljade programa.

/usr/lib - Potrebni "dll-ovi" da bi programi iz /usr/bin funkcionisali. Naravno u linuxu nema dll-ova, već su to većinom fajlovi sa .so ekstenzijom.


/usr/local - Folder predviđen za instalaciju programa koji ne dolaze u okviru sistema. Ovaj folder je prilikom instalacije sistema prazan.

/usr/sbin - Još administrativnih programa.


/usr/share - Folder koji sadrži "šerovane" fajlove potrebne programima iz /usr/bin. To su najčešće konfiguracijski fajlovi sistema i sl. U ovom folderu se nalaze Vaše pozadine za desktop, zvučne teme i sl.

Nema komentara:

Pokaži nam svoje mišljenje! Objavi komentar